Hình ảnh tiêu biểu của phụ nữ Hà Nội trí tuệ, sáng tạo, thanh lịch

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đây là đánh giá của Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tại Hội nghị gặp mặt các nữ cán bộ chủ chốt TP Hà Nội diễn ra chiều nay (4/3).

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã chủ trì buổi làm việc với Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hà Nội
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã chủ trì buổi làm việc với Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hà Nội
Tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá, đội ngũ cán bộ nữ của TP, trên từng vị trí lãnh đạo, quản lý đã không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao - là đại diện tiêu biểu cho hình ảnh của người phụ nữ Hà Nội trí tuệ, bản lĩnh, sáng tạo và thanh lịch. Tuy nhiên, tỷ lệ cán bộ nữ của TP chưa đồng đều giữa các cấp, các lĩnh vực và chưa tương xứng với sự phát triển của lực lượng lao động nữ. Ở một số ngành, lĩnh vực, đơn vị, địa phương chưa có quy hoạch dài hạn về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nữ, nhất là cán bộ  nữ chủ chốt.

Bí thư Thành ủy đề nghị Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Hà Nội cần có giải pháp cụ thể, hiệu quả đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về giới, bình đẳng giới, chính sách pháp luật liên quan đến phụ nữ để các cấp, các ngành và mọi người dân nhận thức đúng đắn, sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, khả năng to lớn của phụ nữ trong xã hội. Bên cạnh đó, tham mưu tốt hơn cho lãnh đạo TP trong bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ  nữ các cấp; trong quy hoạch, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải mong muốn, trong từng lĩnh vực công tác, mỗi đồng chí cán bộ nữ không chỉ hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ chuyên môn được giao mà còn chú ý phát hiện những vấn đề liên quan đến phụ nữ nói chung và công tác cán bộ nữ nói riêng, mạnh dạn đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết kịp thời, hiệu quả.

* Trước đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã chủ trì buổi làm việc với Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hà Nội. Cùng dự có  Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Sửu.

Gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới đại diện nữ giới Thủ đô, đồng chí Bí thư Thành ủy đánh giá cao những kết quả mà Hội Liên hiệp phụ nữ TP và các cấp hội phụ nữ đạt được trong những năm qua. Nổi bật là Hội đã có nhiều cố gắng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong công tác vận động phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị chung của TP.

Về nhiệm vụ năm 2016, đồng chí Hoàng Trung Hải mong muốn Hội Liên hiệp Phụ nữ TP tập trung chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, bảo đảm tinh thần đoàn kết, dân chủ, đúng yêu cầu, chất lượng và tiến độ. Trong quá trình chuẩn bị đại hội cần chú trọng làm tốt cả công tác xây dựng dự thảo văn kiện trình Đại hội và công tác nhân sự; tổ chức tốt các phong trào thi đua chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tuyên truyền, quán triệt và triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ TP, trọng tâm là 08 chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa XVI, 5 nhiệm vụ chủ yếu và 3 khâu đột phá của TP nhiệm kỳ 2015-2020.

Để tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Hội, Bí thư Thành ủy yêu cầu các sở, ngành tiếp tục rà soát, tham mưu để xây dựng chính sách nhằm tạo môi trường thuận lợi cho phụ nữ phát triển toàn diện, nâng cao nhận thức và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có năng lực lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô, đất nước.