DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hộ chiếu còn hạn sử dụng có phải đổi sang hộ chiếu gắn chíp?

KINHTEDOTHI.VN
13-08-2021 10:16
Kinhtedothi - Qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi được biết từ tháng 8/2021 sẽ đổi sang dùng hộ chiếu gắn chíp. Xin hỏi, hộ chiếu tôi được cấp tháng 2/2019, còn hạn sử dụng thì có bắt buộc đổi sang hộ chiếu gắn chíp không? Nguyễn Thị Hạnh, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Tin liên quan
  • Bộ Công an ban hành quy định về hộ chiếu gắn chíp điện tử Bộ Công an ban hành quy định về hộ chiếu gắn chíp điện tử
Trả lời:
Điều 7 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 quy định về thời hạn của giấy tờ xuất nhập cảnh như sau: “1. Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ có thời hạn từ 1 - 5 năm; có thể được gia hạn một lần không quá 3 năm. 2. Thời hạn của hộ chiếu phổ thông được quy định như sau: a) Hộ chiếu phổ thông cấp cho người từ đủ 14 tuổi trở lên có thời hạn 10 năm và không được gia hạn; b) Hộ chiếu phổ thông cấp cho người chưa đủ 14 tuổi có thời hạn 5 năm và không được gia hạn; c) Hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn có thời hạn không quá 12 tháng và không được gia hạn. 3. Giấy thông hành có thời hạn không quá 12 tháng và không được gia hạn”.

Điều 6 Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan (có hiệu lực ngày 14/8/2021) quy định về hiệu lực thi hành và điều khoản chuyển tiếp như sau: “1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 14/8/2021. 2. Các ấn phẩm trắng hộ chiếu, giấy thông hành đã cung cấp cho các cơ quan trước ngày Thông tư này có hiệu lực mà chưa cấp hết thì được tiếp tục sử dụng, chậm nhất đến ngày 1/1/2022 phải thực hiện thống nhất theo mẫu hộ chiếu, giấy thông hành quy định tại Thông tư này. 3. Hộ chiếu, giấy thông hành đã được cấp trước ngày 1/1/2022 có giá trị sử dụng đến hết thời hạn ghi trong hộ chiếu, giấy thông hành”.

Như vậy, hộ chiếu của bạn cấp tháng 2/2019 thì vẫn được sử dụng đến hết thời hạn ghi trong hộ chiếu mà không bắt buộc phải đổi sang hộ chiếu gắn chíp.

Phó Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật (Sở Tư pháp Hà Nội) Đỗ Như Quỳnh