Hộ mới thoát nghèo có thể được vay vốn ngân hàng chính sách

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Quyết định của Thủ tướng về việc cho vay đối với hộ mới thoát nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Dự thảo quyết định nêu rõ, hộ mới thoát nghèo được vay vốn ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội trong vòng 3 năm kể từ ngày xác định thoát nghèo và ra khỏi danh sách hộ nghèo để phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Hộ mới thoát nghèo được vay vốn là hộ có thu nhập bình quân trên thu nhập bình quân của hộ cận nghèo theo quy định.