Hỗ trợ 100% vốn vay mua máy móc nông nghiệp

Chia sẻ

KTĐT - Bộ NN&PTNT vừa ban hành danh mục các loại máy móc, thiết bị được hưởng chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2012.

Theo đó, các loại máy móc, thiết bị nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch được vay vốn và hỗ trợ lãi suất, gồm: Các loại máy làm đất, gieo cấy, gieo hạt, bón phân, tưới nước, thu hoạch, sơ chế... Theo quy định, các loại máy móc trên nếu được sản xuất trong nước sẽ được hưởng mức tiền vay tối đa bằng 100% giá trị hàng hóa. Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất trong 2 năm đầu, từ năm thứ 3 là 50% lãi suất.