DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hỗ trợ 2 Tổng Cty sử dụng lao động dân tộc thiểu số

04-12-2015 20:31
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định hỗ trợ kinh phí năm 2014 cho 2 Tổng công ty: Cà phê...
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định hỗ trợ kinh phí năm 2014 cho 2 Tổng công ty: Cà phê Việt Nam và Chè Việt Nam để thực hiện Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 8/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ cho Tổng công ty Cà phê Việt Nam 2.145.670.095 đồng và Tổng công ty Chè Việt Nam 3.129.445.972 đồng từ nguồn dự toán chi sự nghiệp đảm bảo xã hội của ngân sách trung ương năm 2015 để thực hiện Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg. 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc quản lý và sử dụng số kinh phí bổ sung thực hiện theo quy định hiện hành.

Theo Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg, các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm, thủy sản do nhà nước làm chủ sở hữu; Ban quản lý rừng đặc dụng, Ban quản lý rừng phòng hộ; hợp tác xã; các doanh nghiệp ngoài Nhà nước (bao gồm cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản có sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên, khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn được Ngân sách trung ương hỗ trợ 100% kinh phí về đào tạo, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và 20% định mức lao động chung của đơn vị để khoán hoặc trả công cho người lao động là người dân tộc thiểu số.
TAG: