DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hỗ trợ 50 tỷ đồng cho 6 dự án giao thông, thủy lợi

23-08-2015 16:54
Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định phân bổ kế hoạch vốn vay tín dụng ưu đãi năm 2015.
Theo quyết định này, UBND thành phố hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách cho các huyện là 50 tỷ đồng kinh phí thực hiện 6 dự án giao thông nông thôn từ nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi để thực hiện các chương trình kiên cố hoá kênh mương, đầu tư các dự án đường giao thông nông thôn, trạm bơm điện phục vụ sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn năm 2015.

 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
UBND các huyện làm chủ đầu tư khẩn trương thực hiện các dự án được phân bổ vốn, bảo đảm tiến độ, kỹ thuật, chất lượng công trình; quản lý, sử dụng vốn vay tín dụng ưu đãi nêu trên hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định…

Các sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Kho bạc Nhà nước Hà Nội căn cứ chức năng, nhiệm vụ, hướng dẫn các chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án, thanh quyết toán công trình đúng quy định về quản lý đầu tư và xây dựng.
TAG: