Hỗ trợ công tác đào tạo cho cán bộ thôn, xã

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 695/QĐ-TTg sửa đổi nguyên tắc cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

Cụ thể, hỗ trợ tất cả các xã 100% từ ngân sách nhà nước cho công tác quy hoạch, xây dựng trụ sở xã, kinh phí cho công tác đào tạo kiến thức về xây dựng nông thôn mới cho cán bộ xã, cán bộ thôn bản, cán bộ hợp tác xã. Đối với các xã thuộc các huyện nghèo thuộc Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP, hỗ trợ tối đa 100% từ ngân sách nhà nước cho xây dựng đường giao thông đến trung tâm xã, đường giao thông thôn, xóm, đường nội đồng và kênh mương nội đồng…

        

Kiến nghị dành 9.000 tỷ đồng hỗ trợ ngành chăn nuôi

Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) vừa cho biết, cơ quan này đang dự thảo báo cáo, đề nghị lãnh đạo Bộ kiến nghị Chính phủ dành gói tín dụng khoảng 9.000 tỷ đồng để hỗ trợ, cứu ngành chăn nuôi đang gặp khó khăn. Khoản tiền này sẽ hỗ trợ khoảng 3.000 trang trại đáo nợ, giãn nợ cho các khoản vay cũ, hỗ trợ lãi suất tiền vay, đầu tư cho chăn nuôi trong khoảng 1 năm (từ tháng 6/2012 đến 6/2013). Cục này cũng đề xuất giảm và miễn các loại phí, lệ phí về kiểm dịch trong vòng 1 năm, kể từ tháng 6/2012.