Hỗ trợ giống cây trồng cho 15 tỉnh khắc phục hậu quả thiên tai

Chia sẻ

KTĐT - 15 tỉnh được Chính phủ hỗ trợ hạt giồng lúa, ngô và rau gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Hòa Bình, Sơn La và Gia Lai.

KTĐT - 15 tỉnh được Chính phủ hỗ trợ hạt giồng lúa, ngô và rau gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Hòa Bình, Sơn La và Gia Lai.

Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 2.800 tấn hạt giống lúa, 200 tấn hạt giống ngô, 110 tấn hạt giống rau từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ 15 tỉnh khắc phục hậu quả thiên tai.

15 tỉnh được Chính phủ hỗ trợ hạt giồng lúa, ngô và rau gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Hòa Bình, Sơn La và Gia Lai.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu mức hỗ trợ cụ thể cho từng địa phương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, quyết định phù hợp với tình hình thiệt hại ở các địa phương trên.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần