Hỗ trợ tạo việc làm cho gần 1 triệu lao động

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012-2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, sẽ hỗ trợ tạo việc làm cho 0,7-0,8 triệu lao động thông qua các dự án vay vốn tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm.

Hỗ trợ tạo việc làm cho gần 1 triệu lao động - Ảnh 1
Ảnh mang tính chất minh họa (Internet)

Chương trình trên đặt mục tiêu hỗ trợ phát triển đào tạo nghề, tạo việc làm, tăng cường xuất khẩu lao động và phát triển thị trường lao động đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là ở khu vực nông thôn giai đoạn 2012-2015.

Cụ thể, hỗ trợ phát triển đồng bộ 130 nghề trọng điểm ở cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế, hình thành 26 trường chất lượng cao trong đó 5 trường đạt đẳng cấp quốc tế; góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 40% vào năm 2015.

Nâng tỷ lệ lao động tìm việc làm qua hệ thống trung tâm giới thiệu việc làm lên khoảng 30%.

Chương trình cũng đặt mục tiêu hỗ trợ đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho 80-120 nghìn lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, lao động là người dân tộc thiểu số, lao động là thân nhân chủ yếu của gia đình chính sách người có công với cách mạng và lao động thuộc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp đi làm việc ở nước ngoài.

Đồng thời, hỗ trợ đào tạo lao động trình độ cao cho khoảng 5 nghìn lao động đáp ứng yêu cầu của nước tiếp nhận lao động; 60% lao động được đào tạo nghề, 100% lao động được bồi dưỡng kiến thức cần thiết trước khi đi làm việc ở nước ngoài.

Tổng kinh phí cho Chương trình là 30.656 tỷ đồng. Chương trình được thực hiện trên phạm vi toàn quốc, từ năm 2012 đến năm 2015.