Hoàn thiện Quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa

Đô Thành
Chia sẻ

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải hoàn thiện Quy hoạch tổng thể phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa.rn

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải tổ chức rà soát, hoàn thiện theo thẩm quyền đối với các quy định liên quan đến đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy nội địa; đào tạo, cấp chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa, bao gồm cả phương tiện thủy nội địa phục vụ hoạt động du lịch, thể thao, vui chơi giải trí trên đường thủy nội địa.

Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan xây dựng Quy định quản lý hoạt động của phương tiện thủy nội địa phục vụ hoạt động du lịch, thể thao, vui chơi giải trí trên đường thủy nội địa; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.