DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hoàng Mai tích cực thanh tra từ phản ánh người dân

09-01-2014 16:59
Kinhtedothi - Chiều 9/1, quận Hoàng Mai tổ chức hội nghị tổng kết công tác thanh tra, triển khai kế hoạch công tác thanh tra, công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn quận năm 2014.
Năm 2013, UBND quận Hoàng Mai thành lập 19 đoàn thanh tra, bao gồm 5 đoàn theo kế hoạch và 14 đoàn đột xuất, tiến hành thanh, kiểm tra tại 21 đơn vị. Nội dung thanh tra tập trung vào những lĩnh được cử tri phản ánh, qua các kỳ tiếp xúc, như quản lý, sử dụng đất đai và cấp giấy chứng nhận QSDĐ. Kết quả đã ban hành 9 kết luận thanh tra, qua đó đã kịp thời chỉ đạo và có biện pháp xử lý đối với các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, tăng  cường trách nhiệm quản lý nhà nước của các cơ quan, đơn vị được thanh tra.
9-1-2014 Hoàng Mai triển khai công tác thanh tra năm 2014
Quận Hoàng Mai tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thanh tra năm 2013, trển khai kế hoạch thanh tra năm 2014. Ảnh: Anh Quý.
Quận Hoàng Mai coi trọng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, năm qua, toàn quận đã tiếp 1.120 công dân, 732 đơn thư các loại, trong đó cấp quận tiếp 823 công dân và 609 đơn. Qua phân loại có 66 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận, đến nay đã hoàn thành giải quyết xong 57 vụ, đạt tỷ lệ 86%. Cũng từ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, các cơ quan chức năng của quận đã điều chỉnh 5 phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB; điều chỉnh nghĩa vụ tài chính đối với 2 trường hợp khi cấp Giấy chứng nhận QSDĐ.

Cùng với đó, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn quận được các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện; công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, tố cáo được quan tâm. Việc thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng NSNN; công khai, minh bạch trong mua sắm, sử dụng tài sản công; minh bạch trong công tác cán bộ, trong quản lý đầu tư xây dựng… được quận thực hiện theo đúng quy định, qua đó góp phần hạn chế tham nhũng, lãng phí.

Năm 2014, quận Hoàng Mai tiếp tục thực hiện 4 cuộc thanh tra theo kế hoạch, gồm 2 cuộc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, 2 cuộc thanh tra hành chính; chủ động thanh tra, giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh, phấn đấu 85% các vụ khiếu nại, tố cáo phát sinh thuộc thẩm quyền của quận được giải quyết kịp thời; tăng cường công tác tiếp dân, hạn chế các vụ khiếu kiện đông người; tiếp tục rà soát các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài theo Nghị quyết 22/2009/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội. Cùng với đó, quận tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng…
TAG: