Hoạt động giám sát chuyển biến tiến bộ, chất lượng được nâng lên

Thịnh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-"Sau khi triển khai thực hiện Nghị quyết 594/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đến các đại biểu HĐND huyện, xã, thị trấn, hoạt động giám sát của HĐND các cấp trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tiến bộ, chất lượng, bài bản hơn"- Chủ tịch HĐND huyện Thạch Thất Nguyễn Minh Hồng cho biết.

Chủ tịch HĐND huyện Thạch Thất Nguyễn Minh Hồng báo cáo tại Hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND các cấp TP Hà Nội năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.
Chủ tịch HĐND huyện Thạch Thất Nguyễn Minh Hồng báo cáo tại Hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND các cấp TP Hà Nội năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Theo Chủ tịch HĐND huyện Thạch Thất, ngay sau khi Đề án 15-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy ban hành, Thường trực HĐND huyện đã xây dựng tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Đề án số 15-ĐA/HU ngày 16/6/2022 về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện, xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026”.

Trong đó, có chỉ tiêu các ban HĐND huyện, xã, thị trấn tổ chức ít nhất 4 cuộc giám sát; đã cụ thể hóa việc tổ chức các phiên giải trình giữa 2 kỳ họp (Thường trực HĐND huyện 2; Thường trực HĐND xã, thị trấn 1). Tại các kỳ họp HĐND huyện, xã, thị trấn có ít nhất 1 nội dung được chất vấn...

Đồng thời, ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ Đại biểu HĐND và đại biểu HĐND” đến các đại biểu HĐND huyện, xã, thị trấn và đến cán bộ Đảng viên trong toàn Đảng bộ.

"Sau hội nghị quán triệt triển khai Nghị quyết 594/NQ-UBTVQH15, hoạt động giám sát của HĐND huyện, xã, thị trấn có nhiều chuyển biến tiến bộ, chất lượng, bài bản hơn. Đặc biệt đã tổ chức tốt hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND", Chủ tịch HĐND huyện Thạch Thất Nguyễn Minh Hồng thông tin.

Đồng thời, HĐND đã ban hành Nghị quyết về Kế hoạch giám sát chuyên đề của HĐND huyện năm 2023; thành lập 2 đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện về giám sát công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và công tác sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện năm 2023. Cùng đó, HĐND cấp xã cũng đã cụ thể hoá việc thực hiện Nghị quyết với nhiều nội dung mới, kế hoạch chất lượng hiệu quả trong hoạt động giám sát.

Trong năm 2022, Thường trực, các Ban của HĐND huyện đã tổ chức 13 cuộc giám sát và 3 cuộc khảo sát tại 39 cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn, tập trung vào các lĩnh vực: Phòng chống dịch; tài chính ngân sách; đầu tư công; quản lý đất đai; trật tự xây dựng; giải phóng mặt bằng; công tác nội chính tư pháp; cải cách hành chính...

Sau giám sát, khảo sát thông báo kết luận, báo cáo giám sát nêu rõ kết quả đạt được, hạn chế yếu kém, nguyên nhân, trách nhiệm, biện pháp và thời gian khắc phục. Các thông báo kết luận được công bố công khai. Quá trình theo dõi việc thực hiện các kết luận giám sát được chú trọng. Các kết luận giám sát đã được UBND huyện, xã, thị trấn và các cơ quan có liên quan tiếp thu, chỉ đạo triển khai thực hiện đúng quy định.

Đối với việc tổ chức phiên giải trình, năm 2022, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức thành công 2 phiên giải trình giữa 2 kỳ họp HĐND huyện về Đầu tư, khai thác, quản lý và sử dụng Nhà Văn hóa trên địa bàn huyện; Việc chấp hành quy định pháp luật, tiến độ đầu tư và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện.

Căn cứ chương trình giám sát hàng năm được HĐND thông qua; Căn cứ nghị quyết HĐND về các chỉ tiêu kinh tế - xã hội,  quốc phòng - an ninh và căn cứ các nghị quyết chuyên đề của HĐND; Căn cứ ý kiến, kiến nghị của cử tri và thực tế qua giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri... Thường trực HĐND huyện đã tổng hợp những lĩnh vực nóng, nội dung quan trọng mà cử tri, Nhân dân đang quan tâm. Những vấn đề bức xúc, còn nhiều vướng mắc, tồn tại trong thực hiện Nghị quyết HĐND để lựa chọn nội dung yêu cầu UBND, các ngành liên quan giải trình.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, phân công trách nhiệm từng đồng chí trong Thường trực HĐND, phân công thành viên các Ban HĐND thực hiện thống kê, hệ thống những nội dung mà UBND, các ngành đã tổ chức triển khai được, những vấn đề còn tồn tại hạn chế vướng mắc. Thực hiện tổng hợp, hệ thống các câu hỏi yêu cầu giải trình chuyển đến UBND huyện, các ngành có liên quan để xây dựng báo cáo, chuẩn bị nội dung giải trình; Tiến hành khảo sát, giám sát những nội dung, vấn đề liên quan đến phiên giải trình để thống nhất làm rõ trong phiên giải trình.

Chủ tịch HĐND huyện Thạch Thất đánh giá, năm 2022 HĐND huyện đã triển khai tổ chức thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu theo Đề án số 15-ĐA/TU của Thành ủy; các xã, thị trấn của huyện cũng đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu của Đề án. Có được những kết quả trên nhờ HĐND huyện luôn bám sát chương trình công tác của cấp ủy hàng năm; Đề án số 15 của Ban Thường vụ Thành ủy và Đề án của Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Thất về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện, xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026”. Từ đó kịp thời cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch công tác năm. Căn cứ các chỉ tiêu của đề án để xây dựng kế hoạch thực hiện đảm bảo rõ nội dung, phân công chỉ đạo thực hiện, cơ quan chủ trì thực hiện, thời gian hoàn thành.