Hoạt động giám sát của HĐND Hà Nội ngày càng toàn diện, hiệu quả, sát yêu cầu thực tiễn

Linh Chi - Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay (4/12) tại Kỳ họp thứ Bảy HĐND TP Hà Nội khóa XV, đánh giá kết quả hoạt động của HĐND TP năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh: Phát huy kết quả và kinh nghiệm đổi mới hiệu quả từ đầu nhiệm kỳ, HĐND TP đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, chủ động triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng theo đúng tinh thần chủ đề năm công tác “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” để thể chế hóa, ban hành chương trình, tổ chức tốt các hoạt động phù hợp thực tiễn và yêu cầu phát triển Thủ đô.

Không ngừng đổi mới giám sát, tổ chức phiên giải trình
Kết quả nổi bật năm 2018 của HĐND TP là công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ ngày càng đồng bộ, thiết thực, hiệu quả. Thường trực HĐND TP đã tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình công tác số 01/CTr-HĐND ngày 4/1/2018 của Thường trực, các ban và Văn phòng HĐND, cụ thể hóa theo danh mục 252 công việc trọng tâm. Toàn bộ công việc trong kế hoạch công tác của Thường trực, các ban và Văn phòng HĐND đã được triển khai, cơ bản đúng thời gian, tiến độ và chất lượng.
 Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà báo cáo kết quả hoạt động của HĐND TP năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

HĐND TP đã tổ chức thành công Kỳ họp thứ 6 và chuẩn bị chu đáo Kỳ họp thứ 7 theo tỉnh thần đổi mới, thiết thực, hiệu quả, chất lượng ngày càng nâng cao. Tại Kỳ họp thứ 6, HĐND TP đã quyết nghị, ban hành 3 nghị quyết thường kỳ và 7 nghị quyết chuyên đề. Ngay sau ban hành, các nghị quyết được UBND TP và các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai đúng quy định, đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả tích cực. Công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp thứ 7 HĐND TP cũng được triển khai tích cực. Nội dung các kỳ họp được Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ sớm thống nhất trên cơ sở quy định pháp luật, bám sát chỉ đạo của T.Ư, Thành ủy, nhiệm vụ trọng tâm của TP, những vấn đề đang được nhiều cử tri, Nhân dân Thủ đô quan tâm.
Đặc biệt trong năm, Thường trực HĐND TP đã tổ chức thành công, có chất lượng, nghiêm túc, hiệu quả 2 phiên giải trình, được T.Ư, HĐND các tỉnh, TP trong cả nước và cử tri Thủ đô quan tâm theo dõi, đánh giá cao, có sức lan tỏa mạnh mẽ tới HĐND các cấp, đó là: Phiên giải trình tháng 3/2018 về thực hiện Quy tắc ứng xử của CBCCVC, người lao động; Quy tắc ứng xử nơi công cộng và công tác tố chức, quản lý lễ hội; phiên giải trình tháng 8/2018 về tình hình quản lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai. Các phiên giải trình diễn ra sôi nổi, nghiêm túc, cầu thị, từng vấn đề, nhất là chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, trách nhiệm của từng ngành, cấp, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; biện pháp khắc phục rõ lộ trình thực hiện và thời gian hoàn thành. Ngay sau phiên giải trình, những kết quả, hiệu ứng lan tỏa tích cực đã được thể hiện rõ nét; được UBND TP và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện và báo cáo kết quả tới Thường trực HĐND TP.
Đồng thời, hoạt động giám sát, khảo sát cũng ngày càng toàn diện, hiệu quả, sát yêu cầu thực tiễn. Cùng với giám sát tại các kỳ họp của HĐND, phiên giải trình của Thường trực HĐND thì Thường trực, các ban, Văn phòng và các đại biểu HĐND TP (ĐB) đã tích cực triển khai các chương trình giám sát, khảo sát chuyên đề theo hướng tinh gọn, chất lượng. Trong đó, HĐND TP tổ chức 2 đoàn giám sát chuyên đề về tình hình quản lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai và về tình hình thực hiện kêt quả kiến nghị của cử tri; kết quả giải quyết các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Các ban, Văn phòng, tổ ĐB cũng chủ động triển khai 65 cuộc giám sát, khảo sát.
Đáng chú ý, điểm mới là trong hoạt động giám sát của các tổ ĐB HĐND TP, Thường trực HĐND là đã có văn bản điều hòa, hướng dẫn hoạt động giám sát và tổng hợp, công bố công khai lịch giám sát của mọi tổ ĐB HĐND TP; cùng sự vào cuộc tích cực thể hiện vai trò, nhiệm vụ của các tổ và ĐB. Đến nay, đã có 17/30 tổ chủ động thực hiện 21 cuộc giám sát, khảo sát theo chương trình đề ra.
Đánh giá cho thấy, hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực, các ban, Văn phòng và tổ ĐB đều được tổ chức đổi mới, chất lượng; thống nhất chỉ đạo ngay từ khâu chuẩn bị nội dung, xây dựng chương trình giám sát đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, sát thực tiễn các vấn đề liên quan đến bức xúc dân sinh của Thủ đô. Các thông báo kết luận giám sát, khảo sát được công khai để cử tri, Nhân dân theo dõi, giám sát. Đến nay, cơ bản các kết luận giám sát, khảo sát này đã và đang được thực hiện nghiêm túc.
Bên cạnh triển khai kịp thời, hiệu quả, chất lượng các công việc theo thẩm quyền của Thường trực HĐND TP, công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, kiến nghị của cử tri cũng được thực hiện nghiêm túc, đổi mới. Trong năm đã có 123 cuộc tiếp xúc cử tri của ĐB HĐND TP, tiếp thu hơn 600 ý kiến, kiến nghị của cử tri; từng bước đổi mới theo hướng tăng số cử tri là người trực tiếp lao động sản xuất, giảm thời gian đọc báo cáo, tăng phần giải trình, trả lời của các sở, ngành và UBND quận, huyện, thị xã. Thực hiện đổi mới, Thường trực HĐND còn tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề “Việc thực hiện quy định pháp luật trong quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn TP". Chủ tịch và các phó chủ tịch HĐND TP cũng tiếp công dân theo vụ việc hàng tháng tại Trụ sở Tiếp công dân TP với 9 vụ việc đơn thư do HĐND TP chuyển nhưng chậm được giải quyết, đến nay đã có 4 vụ việc giải quyết xong; HĐND TP tiếp nhận, xử lý xử lý 1.611 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, đã xử lý và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết đúng quy định.
Cùng Thành phố hoàn thành mọi nhiệm vụ năm 2019 và cả nhiệm kỳ
Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh: Năm 2018, HĐND TP đã tập trung chỉ đạo triển khai chủ động, quyết liệt, đảm bảo “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”. Trong cả năm, đã có 2 kỳ họp, 2 phiên giải trình, 2 đợt giám sát chuyên đề của HĐND; 44 cuộc giám sát, khảo sát của các ban và Văn phòng HĐND; 21 cuộc giám sát, khảo sát của các tổ ĐB; 123 cuộc tiếp xúc với cử tri; 370 cuộc tiếp công dân...
 Toàn cảnh phiên khai mạc

Nổi bật trong đó, các kỳ họp HĐND, phiên giải trình của Thường trực HĐND được tổ chức đổi mới, chất lượng. Hoạt động giám sát, khảo sát được thực hiện tích cực, trọng điểm, đảm bảo thiết thực, nhiều đổi mới đạt hiệu quả cao. Hoạt động giám sát của tổ ĐB bước đầu được tổ chức quy củ, phát huy vai trò, vị thế; hoạt động tiếp công dân của Thường trực và đại biểu HĐND TP phát huy hiệu quả, nhiều vụ việc đã được giải quyết dứt điểm. Công tác TXCT cũng được duy trì đúng quy định và từng bước đối mới nhằm nâng cao hiệu quả. Nhất là việc phối hợp, điều hòa, hướng dẫn hoạt động với các cơ quan có liên quan được duy trì kịp thời, chặt chẽ, rõ trách nhiệm, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả cao; việc chỉ đạo, hướng dẫn Thường trực HĐND các quận, huyện, thị xã tổ chức phiên giải trình được triển khai tốt, đạt kết quả thiết thực.
“Phát huy những kết quả này, năm 2019, HĐND TP đề ra 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, sẽ tập trung thực hiện tốt hoạt động phối hợp với các cơ quan, đơn vị để thực hiện hiệu quả Nghị quỵết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVT, các nghị quyết của HĐND TP, chương trình công tác lớn, nhiệm vụ trọng tâm của TP, phấn đấu hoàn thành cao nhất chỉ tiêu, nhiệm vụ KT-XH, AN-QP năm 2019 và của cả nhiệm kỳ 2016-2021”, Phó Chủ tịch HĐND TP nhấn mạnh. Cùng với đó, HĐND TP sẽ nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, chủ động sớm trong công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp thường kỳ và đột xuất năm 2019 với các nội dung sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển TP; tổ chức các phiên họp Thường trực HĐND hàng tháng; lựa chọn nội dung và chuẩn bị tốt tổ chức phiên họp giải trình của Thường trực HĐND TP. Đặc biệt, sẽ triển khai 3 cuộc giám sát chuyên đề về: Kết quả thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017” gắn với việc thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC và các chỉ đạo của Chính phủ, TP về công tác cải cách hành chính; việc thực hiện một số chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020; việc chấp hành quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng. HĐND TP cũng sẽ chuẩn bị, triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng “Đề án thí điếm chính quyền đô thị” sau khi được Bộ Chính trị phê duyệt.