DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

24-09-2014 16:57
Kinhtedothi - Tiền thân là Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc, 65 năm qua, các thế hệ cán bộ, giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh luôn đem hết tâm huyết phục vụ sự nghiệp trồng người, công việc gốc của Đảng.
Sáng 14/9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm truyền thống (1949-2014). Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự buổi lễ.

Ông Tạ Ngọc Tấn, Giám đốc Học viện nêu rõ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tiền thân là Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc, luôn là trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị-xã hội.

 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh, phần thưởng cao quí của Đảng, Nhà nước dành cho Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh, phần thưởng cao quí của Đảng, Nhà nước dành cho Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
Suốt 65 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ nhà giáo, nhà khoa học, công chức, viên chức của Học viện đã đóng góp tích cực và có hiệu quả vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng về công tác cán bộ “Cán bộ là gốc của mọi công việc. Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”.  

Trong công cuộc đổi mới đất nước, Học viện coi trọng và đẩy mạnh cả nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu tổng kết và nghiên cứu ứng dụng, tập trung vào các vấn đề quan trọng của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ đất nước, Học viện đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Sao vàng; Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới...

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là trung tâm quốc gia về đào tạo cán bộ quản lý và là trung tâm nghiên cứu về lý luận chính trị của Đảng và Nhà nước.

65 năm qua, Học viện đã không ngừng trưởng thành cả về quy mô, số lượng và chất lượng đào tạo cán bộ lãnh đạo và quản lý chủ chốt của Đảng, Nhà nước, Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội. Đồng thời, xây dựng được đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu khoa học kế tiếp nhau, luôn đem hết tâm huyết phục vụ sự nghiệp trồng người, công việc gốc của Đảng.

Để phát huy tính chiến đấu, đóng góp tích cực hơn nữa về mặt đào tạo, công tác lý luận, khắc phục những hạn chế còn tồn tại, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ động đổi mới công tác đào tạo cán bộ một cách khách quan, nghiêm túc; đặc biệt chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đạo đức, lối sống cho lớp cán bộ, đảng viên, học viên ngay trong quá trình học tập, sinh hoạt tại nhà trường.

Nhân dịp này, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 2.
TAG: