Hội đồng Nhân dân các cấp TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021: Nhiều đổi mới

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với nhiều đổi mới cả trong tư duy và thực tiễn hành động, nhiệm kỳ qua, HĐND các cấp TP Hà Nội đã thể hiện được vai trò cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí nguyện vọng của cử tri Thủ đô. Trong đó, một kết quả nổi bật là hoạt động kỳ họp có nhiều cải tiến theo hướng đi vào thực chất, phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu (ĐB).

 Đại biểu HĐND TP Nguyễn Thị Lan Hương phát biểu ý kiến tại Kỳ họp thứ mười tám - khóa XV. Ảnh: Thanh Hải
Chuẩn bị, tổ chức kỳ họp chất lượng, đúng luật

Thực hiện các quy định mới của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, nhiệm kỳ 2016 - 2021, điểm mới trong việc tổ chức kỳ họp là Thường trực HĐND các cấp đã chủ động từ rất sớm và phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ cùng cấp, các cơ quan liên quan, trong đó trước các kỳ họp đều thống nhất dự kiến thời gian, nội dung trình kỳ họp. Nội dung được lựa chọn trên cơ sở bám sát chỉ đạo của T.Ư, Thành ủy, nhiệm vụ trọng tâm của TP, mỗi địa phương và những vấn đề đang được nhiều người dân quan tâm, trong đó những nội dung có tính chất quan trọng, nhạy cảm đều được xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy để đảm bảo lãnh đạo thống nhất. Vì vậy, các nghị quyết được thông qua với tỷ lệ đồng thuận cao; khi được ban hành có tính khả thi cao, phát huy hiệu quả, được Nhân dân ủng hộ.

Cùng đó, Thường trực HĐND các cấp đã phát huy vai trò điều hòa, phân công các Ban chủ động tổ chức khảo sát phục vụ công tác thẩm tra; với một số nội dung phức tạp còn mời chuyên gia, nhà khoa học góp ý. Tại các kỳ họp, chủ tọa điều hành đúng luật, dân chủ, thẳng thắn, linh hoạt, gợi ý thảo luận và kết luận ngắn gọn, khách quan, có sức thuyết phục, phát huy trí tuệ của ĐB. Thường trực HĐND TP cũng chủ động trao đổi UBND bố trí các nội dung mỗi kỳ họp đảm bảo thời gian phù hợp, trong đó HĐND TP dành ít nhất 1 ngày và HĐND cấp huyện, xã dành ít nhất 1/2 ngày thực hiện phiên chất vấn.

Thực tế cho thấy, Thường trực HĐND các cấp đã tổ chức các kỳ họp HĐND từng bước đổi mới nâng cao chất lượng, thường xuyên cải tiến, hợp lý, khoa học hơn. Ở HĐND TP, kỳ họp đã giảm thời gian trình bày báo cáo tại hội trường; HĐND xem xét báo cáo và thảo luận, quyết định dứt điểm từng nội dung, nhóm lĩnh vực. Trong đó, chú ý tính liên kết giữa các nội dung để bố trí hợp lý trong chương trình; tổ chức phiên chất vấn theo nhóm vấn đề; kết hợp chất vấn với tái chất vấn việc thực hiện các kết luận chất vấn trước đây; kết hợp hợp lý giữa thảo luận ở tổ với thảo luận tại hội trường; mời Thường trực HĐND quận, huyện tham dự… Chính những đổi mới này của HĐND TP đã tác động tốt tới việc tổ chức nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND cấp huyện, xã.

Phát huy tốt vai trò Thường trực, các Ban, đại biểu HĐND

Bên cạnh công tác chuẩn bị, tổ chức, sự đổi mới hoạt động kỳ họp HĐND còn thể hiện trong việc phát huy ngày càng cao vai trò của Thường trực, các Ban HĐND, UBND và các cơ quan khác; ở hoạt động thẩm tra của các Ban; ở chất lượng hoạt động của ĐB; hay ở công tác tuyên truyền cho kỳ họp.

Đáng chú ý, Thường trực HĐND các cấp đã tổ chức phân công, điều hoà, phối hợp hoạt động của các Ban và giữ liên hệ với ĐB HĐND trong việc thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết; chuẩn bị nội dung chất vấn trình kỳ họp. Thường trực HĐND TP yêu cầu các Ban chủ động phối hợp ngay từ đầu với cơ quan chuyên môn của UBND trong chuẩn bị nội dung kỳ họp; dự họp do các ngành và UBND tổ chức để góp ý từ khâu soạn thảo báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình HĐND. Đồng thời, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với UBND TP suốt quá trình chuẩn bị; phối hợp MTTQ trong xác định, điều chỉnh nội dung kỳ họp và thống nhất để MTTQ tổ chức phản biện xã hội với các dự thảo Nghị quyết HĐND TP, nhất là những cơ chế chính sách phức tạp, ảnh hưởng tới các mặt đời sống. Các ý kiến phản biện của MTTQ được các Ban tiếp thu trong quá trình thẩm tra, Thường trực HĐND chỉ đạo sao gửi đến từng ĐB để nghiên cứu. Từ đầu nhiệm kỳ, Thường trực HĐND TP đã giảm dần tài liệu giấy và đến nay chủ yếu chuyển qua mạng tới ĐB. Ở HĐND cấp huyện, xã, công tác chuẩn bị kỳ họp cũng được từng bước nâng cao chất lượng.

Trong hoạt động thẩm tra của các Ban HĐND TP và cấp huyện cũng thể hiện luôn đúng quy định. Trước mỗi kỳ họp, các Ban chủ động giám sát, khảo sát, thu thập thông tin phục vụ thẩm tra; với nội dung phức tạp thì tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề, hội thảo xin ý kiến chuyên gia và phối hợp Ủy ban MTTQ tổ chức phản biện xã hội; tổ chức họp tập thể Ban để các thành viên góp ý báo cáo, đề án trình ra kỳ họp. Với những nội dung liên quan nhiều lĩnh vực, các Ban phối hợp tốt trong thẩm tra; báo cáo thẩm tra thể hiện rõ quan điểm đồng ý hay đề nghị điều chỉnh với nội dung UBND trình... Do đó, báo cáo ngày càng chất lượng, rõ tính phản biện, cung cấp nhiều thông tin luận cứ khoa học, tạo thuận lợi cho ĐB trong xem xét, quyết nghị tại kỳ họp.

Về phía ĐB HĐND, cho thấy đã tham dự tương đối đầy đủ các kỳ, phiên họp HĐND TP và cấp huyện (đều trên 95% tổng số ĐB). Ở cấp TP, đa số ĐB thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm, tích cực nghiên cứu tài liệu và phát biểu thảo luận, chất vấn, đều có tinh thần xây dựng, đưa ra được kết quả đạt được, vướng mắc, hạn chế và kiến nghị giải pháp triển khai tiếp theo. Tại 10 kỳ họp thường kỳ giữa và cuối năm đã thảo luận tình hình KT - XH và từng nội dung quyết nghị thông qua (trung bình 20 ý kiến/kỳ họp); với 2 kỳ họp có thảo luận tại tổ thì Kỳ họp thứ 6 có 55 ĐB với 60 lượt ý kiến, Kỳ họp thứ 11 có 42 ĐB với 55 lượt ý kiến. Mỗi kỳ họp HĐND cấp huyện có 15 - 20 lượt ĐB phát biểu, chất vấn hoặc tái chất vấn, cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm cao vì sự phát triển địa phương…

Ngoài ra, trước các kỳ họp khoảng 5 ngày, Thường trực HĐND TP đều tổ chức họp báo. Tại kỳ họp, ngoài việc mời dự đưa tin và bố trí thuận lợi nhất cho phóng viên tác nghiệp, HĐND TP còn tổ chức truyền hình trực tiếp phiên khai mạc, chất vấn và phóng sự truyền hình về những vấn đề dân sinh bức xúc đang được dư luận quan tâm. Trang TTĐT Cơ quan Văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội & HĐND TP được khai thác tốt. Sau kỳ họp, HĐND các cấp công khai những nghị quyết trên Cổng TTĐT và báo chí để Nhân dân giám sát việc thực hiện...

Tính đến đầu năm nay, HĐND TP nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức được 11 kỳ họp thường kỳ và 7 kỳ họp không thường kỳ, HĐND cấp huyện tổ chức 313 kỳ họp thường kỳ và 187 kỳ họp không thường kỳ, HĐND cấp xã tổ chức 6.081 kỳ họp thường kỳ và 1.756 kỳ họp không thường kỳ.