Hội Luật gia Hà Nội: Tuyên truyền, nâng cao kiến thức pháp luật cho hội viên

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thời gian qua, Hội Luật gia Hà Nội đã tích cực tổ chức các hội nghị tập huấn, tuyên truyền, nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, hội viên.

Chủ tịch Hội Luật gia Hà Nội Nguyễn Hồng Tuyến cho biết, Hội Luật gia Hà Nội có 41 đơn vị trực thuộc, gồm 22 quận/huyện/thị hội, 18 Chi hội Luật gia sở, ngành, công ty, Đoàn Luật sư, 1 Trung tâm tư vấn pháp luật, 363 Chi hội Luật gia trực thuộc quận/huyện/thị hội (trong đó có 202 Chi hội Luật gia xã, phường, thị trấn) với hơn 5.700 hội viên.

Hội Luật gia Hà Nội tập hợp được lực lượng đông đảo các thế hệ luật gia đã và đang làm công tác pháp luật trên tất cả các lĩnh vực từ thành phố xuống cơ sở. 35 năm qua, Hội Luật gia Hà Nội luôn là nòng cốt trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật; góp phần thiết thực đưa pháp luật vào cuộc sống trên địa bàn Thủ đô. Do đó, công tác tập huấn, tuyên truyền, nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, hội viên luôn được Hội chú trọng.

Luật gia Nguyễn Hồng Tuyến - Chủ tịch Hội Luật gia Hà Nội tuyên truyền kiến thức pháp luật cho cán bộ, hội viên
Luật gia Nguyễn Hồng Tuyến - Chủ tịch Hội Luật gia Hà Nội tuyên truyền kiến thức pháp luật cho cán bộ, hội viên

Cuối tuần qua, Hội Luật gia Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến các chính sách mới sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai và Luật Thủ đô. Hội nghị do Luật gia Nguyễn Hồng Tuyến - Chủ tịch Hội Luật gia Hà Nội chỉ trì, cùng sự tham gia của đại diện Hội Luật gia các quận, huyện, thị xã, Chi hội Luật gia trực thuộc Thành hội. Tại hội nghị, Chủ tịch Hội Luật gia Hà Nội Nguyễn Hồng Tuyến đã trình bày những nội dung quan trọng về các chính sách mới sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai và Luật Thủ đô.

Theo đó, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm 16 chương, 245 điều, trong đó giữ nguyên 28 điều; sửa đổi, bổ sung 184 điều; bổ sung mới 41 điều và bãi bỏ 8 điều, quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, việc quản lý đất đai và chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của công dân, người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đồng thời, Chủ tịch Hội Luật gia Hà Nội Nguyễn Hồng Tuyến đã thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; nội dung thu hồi đất, trưng dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; tài chính về đất đai, giá đất…

Một hội nghị tập huấn, tuyên truyền kiến thức pháp luật cho cán bộ, hội viên Hội Luật gia Hà Nội 
Một hội nghị tập huấn, tuyên truyền kiến thức pháp luật cho cán bộ, hội viên Hội Luật gia Hà Nội 

Cùng với đó, luật gia Nguyễn Hồng Tuyến đã nhấn mạnh việc Hà Nội đề xuất 9 chính sách xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi):

Chính sách 1: Tổ chức chính quyền Thủ đô theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Chính sách 2: Thu hút, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển Thủ đô.

Chính sách 3: Nâng cao năng lực tài chính - ngân sách và huy động nguồn lực cho phát triển của Thủ đô.

Chính sách 4: Phát triển đô thị và cơ sở hạ tầng kỹ thuật, giao thông của Thủ đô. Chính sách 5: Xây dựng, phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Chính sách 5: Xây dựng, phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Chính sách 6: Phát triển văn hóa và giáo dục Thủ đô.

Chính sách 7: Huy động, sử dụng, phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Chính sách 8: Phát triển hệ thống y tế hiện đại và hệ thống an sinh xã hội Thủ đô toàn diện, bao trùm và bền vững.

Chính sách 9: Liên kết, phát triển vùng Thủ đô trở thành khu vực phát triển nhanh, bền vững về kinh tế - xã hội, xanh, văn minh, năng động, trở thành khu vực kinh tế trọng điểm của đất nước.

Thông qua Hội nghị góp phần giúp các hội viên nắm được các chính sách đề xuất trong sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai và Luật Thủ đô, nhằm nâng cao kiến thức phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý ở cấp cơ sở…

Trước đó, Hội Luật gia Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạm vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường. Hội nghị tập huấn nhằm tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước nhằm nâng cao năng lực bảo vệ môi trường cho cán bộ, hội viên Hội Luật gia Hà Nội và thí điểm mô hình Chi hội Luật gia tuyên truyền, giám sát thực hiện Luật Bảo vệ môi trường tại cơ sở trên địa bàn Hà Nội.

Những năm qua, Hội Luật gia Hà Nội luôn là nòng cốt trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật; góp phần thiết thực đưa pháp luật vào cuộc sống trên địa bàn Thủ đô; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý giúp cấp ủy, chính quyền và Nhân dân hàng trăm nghìn việc. Hội luôn phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hướng về cơ sở, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động. Tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng công tác Hội, nâng cao trình độ, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ và hội viên. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp Hội…

 

Trong 35 năm qua, Hội Luật gia Hà Nội đã được Chủ tịch nước tặng thưởng 3 Huân chương Lao động (hạng Ba, hạng Hai, hạng Nhất), Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2012, Hội Luật gia Việt Nam và UBND TP Hà Nội tặng nhiều Cờ Thi đua đơn vị xuất sắc và Bằng khen.