Hội Luật gia TP Hà Nội tăng cường trợ giúp pháp lý cho Nhân dân

Hồng Thái
Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày 12/1, Hội Luật gia TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2019.

 Các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018 được tặng Cờ thi đua của UBND TP Hà Nội.

Báo cáo tổng kết năm 2018, Chủ tịch Hội Luật gia TP Hà Nội Nguyễn Hồng Tuyến cho biết, thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội Luật gia Việt Nam, UBND TP Hà Nội, Hội Luật gia TP Hà Nội đã triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tham gia cuộc thi viết về “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015”. Hội đã cử luật gia làm báo cáo viên pháp luật tại 53 hội nghị cho hàng nghìn người dự nghe về các bộ luật quan trọng. Tổ chức hội nghị phổ biến Hiến pháp năm 2013; Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Bộ luật Tố tụng Hình sự (sửa đổi); Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; Bộ luật Dân sự; Luật Trợ giúp pháp lý; Luật thi hành tạm giữ, tạm giam...
Bên cạnh đó, Hội cấp phát cho hội viên, người dân 150.000 tờ gấp (13 luật), 1.600 quyển bản tin Luật gia Thủ đô, đồng thời phối hợp với nhiều cơ quan báo, đài của Hà Nội tư vấn pháp luật trực tuyến trên các phương tiện truyền thông. Các đơn vị của Hội Luật gia TP Hà Nội đã tổ chức gần 200 hội nghị và phối hợp với một số ngành, cơ quan tại địa phương tổ chức 83 hội nghị phổ biến về Hiến pháp cùng các đạo luật sửa đổi, bổ sung.
Thời gian qua, Hội đã tổ chức 31 cuộc tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý lưu động về Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Luật Đất đai, Luật Tiếp công dân…; phát tờ gấp, văn bản pháp luật tại các xã, phường cho 4.700 người dân và trợ giúp pháp lý cho 455 trường hợp.
Các chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật đã tư vấn được 49 vụ việc, các đơn vị hội tư vấn miễn phí cho gia đình chính sách, người nghèo và trẻ em được 1.597 vụ việc. Tư vấn qua điện thoại 10.710 phút với 2.343 cuộc gọi. Đặc biệt, các cấp hội và hội viên đã tham gia công tác hòa giải tại địa phương và đã hòa giải thành được 430/498 vụ việc, tỷ lệ hoà giải thành đạt 86%.
Trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát thi hành pháp luật, Hội Luật gia TP Hà Nội đã tham gia góp ý 18 dự thảo Luật, 2 Nghị định và Đề án xây dựng Bộ chỉ số tư pháp. Tham gia phản biện 6 dự thảo Nghị quyết của HĐND; 2 dự thảo Quyết định của UBND TP Hà Nội và tham gia thẩm định 6 chính sách đề nghị HĐND TP ban hành Nghị quyết.
 Các đơn vị được tặng Giấy khen của Hội Luật gia TP Hà Nội
Năm 2019, các cấp của Hội Luật gia TP Hà Nội sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, tiếp tục phát triển các tổ chức Hội Luật gia ở nơi có đủ điều kiện; phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW ngày 2/5/2012, Thông báo số 50-TB/TW ngày 17/7/2018 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam, Chỉ thị số 23-CT/TU của Thành uỷ và Công văn số 3724/UBND-NC của UBND TP Hà Nội.
Hội đẩy mạnh việc phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành, văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp đến cơ quan đơn vị, cán bộ và Nhân dân. Đặc biệt, tiếp tục thực hiện mô hình “Hội Luật gia cơ sở tham gia tiếp công dân, tư vấn giải quyết khiếu nại, hòa giải, giải quyết tranh chấp đất đai ở địa phương”, đồng thời nhân rộng mô hình này sang các phường, xã, thị trấn có chi hội luật gia.
Ngoài ra, các cấp của Hội Luật gia TP chủ động tham gia góp ý, tham vấn, phản biện chính sách pháp luật khi được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền mời hoặc yêu cầu; tiếp tục thực hiện tư vấn pháp luật cho cấp ủy, chính quyền, Nhân dân địa phương và tham gia công tác hòa giải ở cơ sở, phấn đấu tỷ lệ hoà giải thành từ 85% trở lên.
Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2018 đã được tặng Cờ thi đua, Bằng khen, Giấy khen của UBND TP Hà Nội, Hội Luật gia Việt Nam, Hội Luật gia TP Hà Nội. Trong đó, Hội Luật gia TP Hà Nội đã tặng Giấy khen cho Chi hội Luật gia báo Kinh tế & Đô thị; Trưởng ban Nội chính báo Kinh tế & Đô thị Phạm Văn Dùng được nhận Bằng khen của Hội Luật gia Việt Nam.