Hội nghị BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Chia sẻ

KTĐT - Ngày 16/7, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương lần thứ 13 đã được tổ chức tại Hà Nội. Ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối thảo luận: Đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm 2013; xác định phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm; cho ý kiến Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.”

Hội nghị tiến hành bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.

Sáu tháng đầu năm, trong bối cảnh đất nước có nhiều khó khăn, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã chủ động xác định đúng, trúng những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm vừa có tính cấp bách, vừa có tính lâu dài để tập trung thực hiện, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, động viên cán bộ, đảng viên trong Khối tập trung triển khai tốt các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị.
 
 
Hội nghị BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương - Ảnh 1
 
Quang cảnh Hội nghị.

Xuất phát từ đặc điểm, tình hình, Đảng bộ Khối đã lựa chọn, xác định 2 khâu đột pháp quan trọng là xây dựng và thực hành đạo đức công vụ theo tư tưởng Hồ Chí Minh và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chỉ đạo quyết liệt và tập trung triển khai làm chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng ngay từ cấp chi bộ. Qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, ý thức, trách nhiệm của người đảng viên, phát huy sức mạnh tổng hợp trong toàn hệ thống chính trị.

Công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan, đơn vị được quan tâm hơn, việc thực hiện nguyên tắc sinh hoạt đảng tốt hơn, nền nếp sinh hoạt được duy trì và có sự tham gia nghiêm túc của các đảng viên, nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị gắn với triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hành đạo đức cách mạng, đạo đức công vụ “ Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư”...

Sáu tháng cuối năm, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị; triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI), các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương và Đảng ủy khối nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đảng bộ tiếp tục triển khai quyết liệt các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và năm “ Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.” Các cấp ủy Đảng triển khai các biện pháp khắc phục những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chính trị, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Đảng bộ Khối triển khai nghiên cứu xây dựng Đề án " Một số giải pháp đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở chi bộ"; hoàn thiện Đề án "Một số biện pháp tăng cường công tác thông tin, đối thoại và chất vấn trong Đảng, chủ động định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng"...

Các cấp ủy Đảng tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác dân vận, hoạt động của các đoàn thể quần chúng, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.