Hội nghị Bộ trưởng về lao động và phúc lợi xã hội Việt – Lào

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 1/7, Bộ LĐTB&XH Việt Nam và Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào tổ chức Hội nghị lần thứ 3. Các đại biểu đã thảo luận các vấn đề:

Tiếp nhận và đăng ký lao động Việt Nam theo hợp tác của các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào; Bộ trưởng hai nước ký Hiệp định Hợp tác lao động Việt Nam - Lào; trao trang thiết bị dạy nghề điện cho Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào; chia sẻ thông tin pháp luật về chính sách mới về lao động và xã hội của Việt Nam…