Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố quán triệt Nghị quyết T.Ư 6

Chia sẻ

KTĐT - Sáng 22/1, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đến các cán bộ chủ chốt của thành phố.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nhấn mạnh: Việc triển khai, tổ chức thực hiện những nội dung Nghị quyết T.Ư 6 không chỉ có ý nghĩa thiết thực đối với sự phát triển của Thủ đô nói riêng mà còn góp phần quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 
Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố quán triệt Nghị quyết T.Ư 6 - Ảnh 1
 
Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh Thanh Hải.
 

Bí thư Thành ủy yêu cầu các đại biểu tập trung nghiên cứu các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong nghị quyết, kết luận; trao đổi, giải đáp những vấn đề phải thống nhất về nhận thức. Ngoài nhiệm vụ học tập, nghiên cứu các nghị quyết và kết luận phục vụ công tác lãnh đạo, mỗi đồng chí còn phải nắm vững, hiểu sâu để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ quá trình triển khai, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết trong cán bộ, đảng viên và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết. Cần nghiêm túc liên hệ, kiểm điểm, vận dụng những quan điểm mới của Đảng vào thực tiễn của Thủ đô nói chung, từng cấp, từng ngành, từng địa phương, đơn vị nói riêng.

Từ đó, chủ động chỉ đạo xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận của hội nghị Trung ương 6, khóa XI để chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả tại địa phương, đơn vị mình.

Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố quán triệt Nghị quyết T.Ư 6 - Ảnh 2

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh Thanh Hải.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe PGS-TS Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương và GS-TS Đinh Xuân Dũng, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương triển khai quán triệt các nghị quyết và kết luận quan trọng của Hội nghị Trung ương 6 khóa XI gồm: Nghị quyết về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Kết luận về Đề án “Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”; Kết luận về tình hình kinh tế xã hội, tài chính ngân sách nhà nước năm 2012 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách nhà nước năm 2013; Nghị quyết về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận về Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.