Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử ĐBQH khóa XIV

Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày 16/2, Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã tổ chức hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất bầu cử ĐB Quốc hội Khóa XIV.

Theo Chủ tịch UB T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, một trong những nhiệm vụ hàng đầu của MTTQ Việt Nam là giới thiệu những người đủ tiêu chuẩn ứng cử qua các bước hiệp thương theo luật định. Đây là khâu quan trọng để Hội đồng bầu cử Quốc gia lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử ĐB Quốc hội. Ủy ban Bầu cử các cấp và địa phương lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND cùng cấp, vừa đảm bảo số lượng, chất lượng vừa thể hiện đúng cơ cấu, thành phần đại diện cho trí tuệ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử ĐBQH khóa 14 . Ảnh: VGP
Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử ĐBQH khóa XIV . Ảnh: VGP
Để có danh sách những người ứng cử ĐB Quốc hội theo từng đơn vị bầu cử, MTTQ sẽ tiến hành 3 lần hiệp thương. Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất được tiến hành để hiệp thương thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở T.Ư được giới thiệu ứng cử ĐB Quốc hội trên cơ sở dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo Nghị quyết 1140/2016/UBTVQH13 về cơ cấu, thành phần ĐB Quốc hội Khóa XIV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến số lượng ĐB Quốc hội Khóa XIV ở T.Ư là 198 đại biểu, bằng 39,6% (tăng 15 ĐB so với Khóa XIII và đều là ĐB chuyên trách)

Trên cơ sở dự kiến này, MTTQ đã hiệp thương thỏa thuận về cơ cấu, thành phần ĐB. Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ đã cơ bản đồng tình số lượng, thành phần ĐB Quốc hội ở T.Ư là 198. Ngoài ra, có ý kiến đề nghị trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn thì nên tăng số lượng ĐB dân tộc thiểu số, người ngoài Đảng, bảo đảm tỷ lệ ĐB nữ, phân bổ ĐB tôn giáo phù hợp.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Ban Thường trực UB T.Ư MTTQ Việt Nam sẽ gửi biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đến Hội đồng bầu cử quốc gia và Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong ngày 17/2.

Sau khi nhận được văn bản điều chỉnh lần thứ nhất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, đơn vị ở T.Ư được giới thiệu ứng cử ĐB Quốc hội, Ban Thường trực UB T.Ư MTTQ Việt Nam sẽ có văn bản thông báo đến các cơ quan, đơn vị T.Ư để tiến hành giới thiệu người ứng cử trong thời gian từ 24/2 đến 10/3.

Việc tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐB Quốc hội, HĐND được tổ chức trong khoảng thời gian từ ng
ày 16/3 đến 18/3. Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử ĐB Quốc hội, đại biểu HĐND dự kiến được tổ chức từ ngày 20/3 - 12/4.  Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 13 - 17/4/2016.