Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII: Xem xét, thông qua 10 Chương trình công tác toàn khoá

Trần Long - Thuỳ Linh - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII sẽ thảo luận, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng như: Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Ban Thường vụ Thành uỷ; Xem xét, thông qua 10 chương trình công tác của Thành uỷ; Báo cáo tài chính Đảng năm 2020, nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2020 của Ban Thường vụ Thành uỷ...

Sáng 11/3, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội (khóa XVII) tổ chức Hội nghị lần thứ 3. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chủ trì Hội nghị.
Cùng chủ trì Hội nghị có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong, các Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ...
 Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị.
10 chương trình công tác phải thực sự khẳng định được giá trị trong cuộc sống
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết, Hội nghị lần thứ 3 để thảo luận, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng như: Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Ban Thường vụ Thành uỷ; Thông qua 10 Chương trình công tác của Thành uỷ; Báo cáo tài chính Đảng năm 2020, nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2020 của Ban Thường vụ Thành uỷ.
Đối với Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Ban Thường vụ Thành uỷ, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết, Chương trình nhằm cụ thể hoá chương trình công tác toàn khoá của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội, khóa XVII đã được thông qua tại Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ TP gắn với triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả chương trình công tác thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng; 10 chương trình công tác của Thành uỷ và định hướng các nội dung lớn trong công tác tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2021 của Thành uỷ, làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện. Vì vậy, Bí thư Thành ủy đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến các nội dung, tiến độ của các Dự thảo chương trình công tác năm 2021. Trong đó, tập trung cho ý kiến về một số nội dung có bổ sung, điều chỉnh về tiến độ so với công tác toàn khoá của Thành uỷ đã ban hành.
Bí thư Thành ủy cũng cho biết, trong chương trình lần này, Ban Thường vụ trình Ban Chấp hành Đảng bộ TP xin bổ sung một nội dung về các cơ chế chính sách đặc thù về cải tạo chung cư cũ trên địa bàn TP vào Hội nghị lần thứ 4. Đây là đề án quan trọng và có liên quan đến thể chế chính sách được ban hành trong các Nghị định của Chính phủ. 
Đối với 10 Chương trình công tác toàn khoá, Bí thư Thành ủy cho biết, ngay sau Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII, Thành uỷ chủ động sớm ban hành Nghị quyết và chương trình hành động để thực hiện nghị quyết Đại hội. Trong đó, Thành uỷ đã chỉ đạo tập trung thực hiện ngay cụ thể hoá chương trình hành động thực hiện Nghị quyết thông qua việc thành lập 10 Ban chỉ đạo của 10 Chương trình công tác lớn của Thành uỷ khóa XVII. Các Ban Chỉ đạo đã rất tích cực, khẩn chương chỉ đạo các cơ quan thường trực xây dựng dự thảo 10 Chương trình. Đồng thời, tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, lấy ý kiến góp ý của các cơ quan đơn vị, địa phương và tiếp thu ý kiến của các chuyên gia trong, ngoài TP được chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, khoa học, qua nhiều bước, nhiều vòng. 
“Theo dự kiến ban đầu, trong Hội nghị lần thứ 3 sẽ phấn đấu thông qua 4 Chương trình công tác. Tuy nhiên, qua tiến độ tổ chức thực hiện cho đến nay sau nhiều vòng, nhiều bước Ban Thường vụ thống nhất cao đủ điều kiện trình cả 10 Chương trình ra Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 3 này để thông qua. Trong 10 Chương trình có những chương trình tiếp tục kế thừa của các khoá trước có cập nhật, bổ sung những vấn đề mới vào thực tiễn của TP. Bên cạnh đó, đặc biệt có những chương trình mới lần đầu tiên xây dựng do yêu cầu cấp thiết của thực tiễn, bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII” - Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.
Theo Bí thư Thành ủy, qua việc chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII có thể thấy Hà Nội còn thiếu vắng, chưa tập trung nhiều cho những vấn đề căn cốt về chiến lược, chính sách, công cụ để phát triển đô thị gắn với kinh tế đô thị. Cái khó của xây dựng Chương trình lần này là không có chương trình cũ để căn cứ vào. Hiện nay, Bộ Chính trị đã trình Trung ương danh sách Chương trình công tác toàn khóa, trong đó nhiều ý kiến đề nghị sớm có nghị quyết của Trung ương về vấn đề phát triển đô thị, kinh tế - đô thị. Trước mắt ngay trong năm 2021, Bộ Chính trị sẽ xem xét và ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển đô thị và kinh tế đô thị. 
 Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Hội nghị.
Trong khi tỷ lệ đô thị hóa của Hà Nội mới xấp xỉ 50%, nhiều nơi còn thuần nông, 5 huyện phấn đấu thành quận nên khi có chính sách phát triển đô thị gắn liền kinh tế đô thị, đô thị hóa gắn liền với công nghiệp hóa, nhịp nhàng và song song nhau thì sẽ tạo điều kiện tốt để phát triển. 
Đối với Chương trình số 07 về đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trên địa bàn TP Hà Nội, Bí thư Thành ủy cho rằng, đây chính là hiện thực hóa mục tiêu Hà Nội phát triển nghiên cứu khoa học. Đây là một nội dung mới trong 3 khâu đột phá chiến lược. Tuy không coi khoa học công nghệ là một đột phá chiến lược riêng nhưng được lồng ghép trong đột phá chiến lược về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực. Đặc biệt lần này có riêng một chương trình về phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống cho Nhân dân Thủ đô.
“10 Chương trình công tác nói trên phản ánh toàn diện các mặt công tác của TP trong thời gian tới trên những phương diện cụ thể về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, quy hoạch, chỉnh trang đô thị, nông thôn mới. Các Chương trình công tác này phản ánh mục tiêu, quan điểm, 5 định hướng lớn, 3 đột phá chiến lược và 14 nhóm giải pháp chủ yếu được nêu tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII. Vì vậy, các đồng chí cần cho ý kiến các chương trình này đã bám sát các chủ trương chính sách lớn, tinh thần và lời văn của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng chưa, bám sát Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ TP cũng như kế thừa các chương trình của khóa trước như thế nào và quan trọng là có tính khả thi, bám sát thực tiễn phát triển của Thủ đô chưa. Trong đó đề nghị tập trung cho ý kiến về mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, các nhóm giải pháp chủ yếu, phụ lục danh mục các đề án, kế hoạch, thậm chí các công trình đầu tư cụ thể, có phân công đơn vị, thời gian thực hiện để nhanh chóng đưa Nghị quyết của vào cuộc sống…” - Bí thư Thành ủy nhấn mạnh. Đồng thời chỉ rõ, điều quan trọng là 5 năm sau, 10 chương trình công tác phải thực sự khẳng định được giá trị trong cuộc sống, khi đó mới là thành công trọn vẹn của Đại hội Đảng bộ TP. 
Tiếp theo đó, trước khi thảo luận tại tổ, Hội nghị đã nghe tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về Chương trình công tác năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ TP, Ban Thường vụ Thành ủy và các Chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy khóa XVII.

Dự kiến sẽ có 24 phiên họp thường kỳ, đột xuất trong năm 2021

Trình bày Tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ TP sẽ tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm. Cùng với việc tổ chức phổ biến, quán triệt, học tập, nghiên cứu nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, toàn Đảng bộ sẽ triển khai thực hiện 10 Chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy khóa XVII, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Ban Thường vụ Thành ủy dự kiến có 24 phiên họp thường kỳ và đột xuất.

 Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trình bày Dự thảo Chương trình công tác năm 2021 của BCH Đảng bộ TP, Ban Thường vụ Thành ủy tại hội nghị

Theo dự thảo Chương trình, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy cũng sẽ tập trung lãnh đạo việc chuẩn bị và tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp của TP nhiệm kỳ 2021-2026; triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về "Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội"; chỉ đạo đánh giá tình hình thi hành Luật Thủ đô.

Dự thảo Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy đã được báo cáo, xin ý kiến tại Hội nghị chuyên đề ngày 23/2/2021, hội nghị Thường trực Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy. Tại các hội nghị, những ý kiến phát biểu đều cơ bản thống nhất với dự thảo chương trình, đánh giá cao công tác chuẩn bị và góp ý, bổ sung, điều chỉnh một số nội dung của dự thảo chương trình. Căn cứ tình hình thực tiễn và đề xuất của các cơ quan chủ trì, tham mưu chuẩn bị nội dung, Ban Thường vụ Thành ủy xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ TP một số nội dung thay đổi, có điều chỉnh so với Chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy đã ban hành.

Xây dựng đội ngũ cán bộ tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín

Tiếp theo đó, trước khi thảo luận tại tổ, Hội nghị đã nghe tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về việc xây dựng các Chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy khóa XVII.

Theo Dự thảo Chương trình số 01-CTr/TU về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị TP trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025” do Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Vũ Đức Bảo trình bày tại Hội nghị, Chương trình số 01-CTr/TU đề ra 5 mục tiêu: 

Thứ nhất, xây dựng cấp ủy và tổ chức cơ sở Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, gương mẫu về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức và cấp ủy Đảng, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Thứ hai, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ TP thực sự gương mẫu, tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, phẩm chất, năng lực và uy tín; được chuẩn hóa về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ được giao; là tấm gương sáng về đạo đức, phong cách và nét đẹp văn hóa ứng xử của công dân Thủ đô. Khắc phục nhanh những hạn chế trong công tác cán bộ.

Thứ ba, xây dựng hệ thống chính trị các cấp từ TP đến cơ sở thực sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trong đó tổ chức thực hiện, rút kinh nghiệm, bổ sung, đề xuất để hoàn thiện hệ thống chính trị, cơ chế và hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền đô thị. Tập trung đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính trị TP; đến năm 2025, tất cả các cơ quan đều có cơ cấu tổ chức tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với quy định của cấp trên và đáp ứng yêu cầu hoạt động của chính quyền đô thị... Phát huy đầy đủ quyền làm chủ của Nhân dân, thực hiện tốt phương châm “gần dân, sát dân”, “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”; quán triệt quan điểm “dân là gốc”; lấy hạnh phúc, ấm no của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.

Thứ tư, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức Đảng; đổi mới cơ chế hoạt động, phối hợp của các cơ quan Đảng với chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội của TP với đổi mới phương thức, lề lối làm việc của các cấp ủy theo hướng gắn bó mật thiết với Nhân dân, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân; dựa vào dân để giám sát, kiểm tra hoạt động của cán bộ, đảng viên, trên cơ sở đó, củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền.

Thứ năm, xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, nền công vụ chuyên nghiệp, kỷ luật, kỷ cương; công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình. Hệ thống cơ quan hành chính nhà nước các cấp tinh gọn, thông suốt và hoạt động hiệu lực, hiệu quả; có năng lực kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân. Đẩy mạnh xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số.

 

 Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo trình bày Dự thảo Chương trình số 01-CTr/TU tại hội nghị

Dự thảo Chương trình số 01-CTr/TU cũng đề ra 14 chỉ tiêu. Trong đó, tỷ lệ tổ chức Đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm trên 75%; hàng năm kết nạp 9.000-10.000 đảng viên. Đến năm 2025: phấn đấu tỷ lệ cán bộ trẻ đạt tối thiểu 15%, cán bộ nữ đạt tối thiểu 15%; giảm tối thiểu 10% đầu mối tổ chức bên trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2021; giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021... Phấn đấu cung cấp dịch vụ công mức độ 4 đủ điều kiện, đạt 100%; 100% số hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả giải quyết đúng hạn, trước hạn; có thêm 20% số lượng thủ tục hành chính được tinh gọn, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian và tiết giảm chi phí; chỉ số PAPI hằng năm tăng trung bình ít nhất 5 bậc so với năm trước.

Để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ nêu trên, dự thảo Chương trình số 01-CTr/TU cũng đề ra 2 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị TP gương mẫu, trong sạch, vững mạnh (với 3 nhiệm vụ, giải pháp lớn, 12 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể) và nhóm nhiệm vụ, giải pháp về đẩy mạnh cải cách hành chính (6 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể).

Phòng chống tham nhũng phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục, không ngừng nghỉ

Dự thảo Chương trình số 10-CTr/TU về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025” do Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức trình bày tại hội nghị đã nêu 6 quan điểm chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thứ nhất, công tác phòng chống tham nhũng cần có quyết tâm chính trị cao và phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, tập trung, thống nhất của Đảng, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, trước hết là người đứng đầu cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính trị về kết quả thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thứ hai, xác định công tác PCTN, THTK, CLP là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa khó khăn, phức tạp, lâu dài; phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục, không ngừng, không nghỉ ở tất cả các cấp, các ngành, các lĩnh vực với những bước đi vững chắc, tích cực, chủ động và có trọng tâm, trọng điểm; thực hiện đồng bộ các biện pháp chính trị, tư tưởng, tổ chức, hành chính, kinh tế, hình sự; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô.

Thứ ba, phòng ngừa là chính, cơ bản, lâu dài và phát hiện, xử lý là quan trọng, cấp bách. Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa ở tất cả các lĩnh vực; chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời những hành vi tham nhũng, lãng phí, bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng, lãng phí; không có vùng cấm, vùng trống, không có ngoại lệ, không có đặc quyền, bất kể người đó là ai.

 Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức trình bày Dự thảo Chương trình số 10-CTr/TU tại hội nghị

Thứ tư, gắn công tác phòng, chống tham nhũng với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; gắn phòng, chống tham nhũng, lãng phí với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Thứ năm, kiên quyết, kiên trì, khẩn trương xây dựng các quy định về phòng ngừa để “không thể tham nhũng", quy định về răn đe, trừng trị nghiêm khắc để “không dám tham nhũng’’; tuyên truyền, giáo dục để “không muốn tham nhũng", quy định về bảo đảm để “không cần tham nhũng".

Thứ sáu, các giải pháp phòng chống tham nhũng phải phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời xây dựng được văn hoá công vụ, văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Dự thảo Chương trình số 10-CTr/TU xác định 3 nhóm chỉ tiêu ( về phòng ngừa, phát hiện, xử lý và THTK, CLP). Trong đó, 100% các cuộc thanh tra, kiểm tra khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, hoặc có dấu hiệu tham nhũng phải được kiến nghị chuyển đến cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật; 90% các quyết định, kết luận có hiệu lực pháp luật phải được thực hiện xong theo quy định. Phấn đấu 100% các tố giác, tin báo về tội phạm được xem xét giải quyết đúng quy định; 100% các vụ án về tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng phải được điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật. Công tác thi hành án dân sự đạt tỷ lệ hàng năm trên 80% về việc và trên 60% tiền, tài sản phải được thu hồi quyết theo quy định. Phấn đấu giai đoạn 2021- 2025, tỷ trọng chi thường xuyên ở mức khoảng 50% tổng chi ngân sách; hàng năm 100% vốn đầu tư được phân bổ kịp thời, tuân thủ đúng nguyên tắc, đúng quy định...

Dự thảo Chương trình số 10-CTr/TU cũng đề ra 9 nhiệm vụ, giải pháp, như nâng cao vai trò, trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ quan, tổ chức, đơn vị; tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, kiên trì xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; kịp thời khắc phục những bất cập, bịt kín những “khoảng trổng”, “kẽ hở” để "không thể tham nhũng”; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra; tăng cường công tác kiểm soát quyền lực, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ để phòng ngừa tham nhũng, lãng phí...

 Phấn đấu 100% các xã đạt chuẩn nông thôn mới

Trình bày Chương trình số 04-CTr/TU về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025”, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, mục tiêu của chương trình là đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới với tiêu chí cao hơn quy định của Chính phủ, theo hướng phát triển đô thị với mục tiêu tổng quát là: Xây dựng nông thôn mới cần thực chất, thiết thực, hiệu quả và bền vững gắn với quá trình đô thị hóa; phát triển nền nông nghiệp thông minh, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu… Hệ thống chính trị ở nông thôn được tăng cường. Cùng với đó sẽ đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, hướng tới mô hình nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh… Qua đó, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nông dân, bảo đảm an sinh xã hội với các gia đình chính sách ở nông thôn.

 Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền trình bày Dự thảo Chương trình số 04-CTr/TU tại hội nghị

Chương trình cũng đặt ra các chỉ tiêu cụ thể: 100% các xã đạt chuẩn nông thôn mới; 20% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tăng trưởng sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hằng năm đạt 2,5-3%; tỷ lệ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 70%. Thành phố đánh giá, phân hạng được 2.000 sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); thu nhập bình quân của nông dân khu vực nông thôn Thủ đô đạt 80 triệu đồng/người/năm…

Hiện đại hóa đô thị gắn với phát triển kinh tế đô thị theo hướng bền vững

Trình bày Tờ trình Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị TP Hà Nội giai đoạn 2021-2025”, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn cho biết: Một trong những mục tiêu của Chương trình là phát triển Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại.

Theo Thường trực Thành ủy, Chương trình 03-Ctr/TU là một chương trình công tác mới trong nhiệm kỳ này của Đảng bộ TP.

Chương trình hướng tới mục tiêu tổng quát là đảm bảo mối liên kết hài hòa giữa đô thị và nông thôn; nâng cao chất lượng hiệu quả chỉnh trang, phát triển, hiện đại hóa đô thị gắn với phát triển kinh tế đô thị theo hướng bền vững. Đồng thời, ưu tiên hiện hóa, phát triển nhanh và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, xây dựng các công trình tiêu biểu, không gian kiến trúc, cảnh quan đặc sắc mang đặc trưng của Thủ đô; đảm bảo tính bền vững của quá trình đô thị hóa, giải quyết được những vấn đề thách thức đặt ra trong quá trình phát triển của đô thị.

Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII: Xem xét, thông qua 10 Chương trình công tác toàn khoá - Ảnh 7
 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn trình bày Tờ trình dự thảo Chương trình số 03-Ctr/TU

Chương trình cũng đặt ra 5 mục tiêu cụ thể, trong đó phát triển đô thị xanh, bền vững; phát triển thành phố thông minh, hiện đại, đầu tư mở rộng khu vực đô thị, xây dựng hạ tầng khung, hạ tầng xã hội tại 5 huyện sẽ phát triển thành quận, đô thị vệ tinh; xây dựng đô thị, khu nhà ở theo hướng xanh, hiện đại, bền vững, bảo đảm hài hòa mối liên kết giữa đô thị và nông thôn…

Đáng chú ý, trong 19 chỉ tiêu cụ thể được xác định trong Chương trình, TP phấn đấu hoàn thành Đề án đầu tư xây dựng huyện thành quận đến năm 2025 đối với 5 huyện Hoài Đức, Đông Anh, Thanh Trì, Gia Lâm, Đan Phượng; hoàn thành xây dựng Đề án khung cơ chế chính sách đặc thù để thúc đẩy tiến độ cải tạo xây dựng lại các chung cư cũ trên địa bàn TP, triển khai cải tạo xây dựng lại các chung cư cũ nguy hiểm cấp D và triển khai cải tạo xây dựng lại 2-3 khu chung cư cũ, chuẩn bị triển khai các khu còn lại. Đồng thời, chỉnh trang 20 nhà biệt thự và 10 công trình kiến trúc có giá trị xây dựng trước năm 1954; trồng mới 500.000 cây xanh đô thị (trong tổng số 3,5 triệu cây xanh trồng mới toàn TP); cải tạo nâng cấp 45 công viên, vườn hoa hiện có và đầu tư xây dựng mới 5 công viên, vườn hoa…

Giảm chênh lệch mức sống giữa thành thị - nông thôn

 Đối với Dự thảo Chương trình công tác số 08-CTr/TU về "Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025" do Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng trình bày cho thấy, đây là Chương trình hoàn toàn mới so với các nhiệm kỳ trước. Chương trình nhằm hiện thực hóa mục tiêu nâng cao chỉ số hạnh phúc của Nhân dân trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP và coi Nhân dân là mục tiêu, trung tâm của mọi chủ trương, đường lối của Đảng.

 Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng trình bày Chương trình số 08-CTr/TU tại hội nghị

Dự thảo Chương trình số 08-CTr/TU đề ra 3 mục tiêu, trong đó, giải quyết hài hòa, hiệu quả giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển xã hội và quản trị xã hội. Phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện, bao trùm và bền vững, không ngừng nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng sống Nhân dân Thủ đô, giảm chênh lệch mức sống giữa thành thị - nông thôn... 

Dự thảo Chương trình cũng đề ra 15 chỉ tiêu trong phát triển hệ thống an sinh xã hội và 12 chỉ tiêu trong nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống Nhân dân. Đáng chú ý, tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động đạt 50%, tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 40%, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95%, cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn TP, tỷ lệ người dân được quản lý sức khỏe đạt 100%, tuổi thọ trung bình đạt 76,5 tuổi...

Ngay sau đó, các đại biểu đã tiến hành thảo luận theo tổ.

Hà Nội phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa đạt 60-62%

Chiều 11/3, Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII tiếp tục xem xét các Chương trình công tác toàn khóa.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông đã trình bày Dự thảo Chương trình số 05-CTr/TU của Thành ủy khóa XVII về “Đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2025”.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông, mục tiêu được đặt ra tại Chương trình này là nhằm cụ thể hóa, thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ TP: Trong giai đoạn 2021-2025, TP tập trung thực hiện tốt mục tiêu tổng quát đến năm 2025 phát triển Thủ đô nhanh và bền vững theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực; đến năm 2030 Hà Nội trở thành thành phố “xanh - thông minh - hiện đại”; đến năm 2045 Hà Nội có chất lượng cuộc sống cao, kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, bền vững, là thành phố kết nối toàn cầu, có sức cạnh tranh quốc tế.
Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII: Xem xét, thông qua 10 Chương trình công tác toàn khoá - Ảnh 9
 Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông trình bày Dự thảo Chương trình số 05-CTr/TU tại hội nghị
Về các chỉ tiêu chủ yếu phấn đấu đạt được đến hết năm 2025, trong công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, TP phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa đạt 60-62%; các tỷ lệ diện tích phủ kín của các quy hoạch phân khu đô thị, hoàn thành phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện và hoàn thành phê duyệt hoặc điều chỉnh các quy hoạch chung xây dựng xã, quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn đều đạt 100%. Đồng thời, sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu hợp nhất về quản lý quy hoạch - kiến trúc - xây dựng - phát triển đô thị.
Trong quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, phấn đấu các tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị, nông thôn đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn; chất thải nguy hại được xử lý; chất thải y tế được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường; cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề có trạm xử lý nước thải đều đạt 100%. Đồng thời, tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt 50-55%.

Về phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó biến đổi khí hậu, phấn đấu đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các tuyến đê tương ứng mực nước lũ thiết kế trên sông Hồng, sông Đà, sông Đuống, sông Đáy…; đảm bảo thoát nước khu vực nội thành nhanh về các nguồn tiêu với trận mưa có cường độ dưới 100mm/2h (đối với hệ thống cống) và dưới 310mm/2 ngày (đối với toàn bộ hệ thống) để có giải pháp tiêu thoát kịp thời tại khu vực nội thành. Cùng đó, triển khai chống úng thắng lợi cho khu vực ngoại thành khi có mưa dưới 300mm/3 ngày vào giữa vụ, đảm bảo an toàn công trình thủy lợi ở mức thiết kế; kiềm chế số vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra, trong đó số vụ cháy lớn, cháy nghiêm trọng, cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng không quá 3% tổng số vụ cháy.
Để triển khai thực hiện tốt Chương trình này, Thành ủy Hà Nội đã xác định 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 3 nhóm giải pháp chủ yếu. Theo lộ trình tổ chức thực hiện, trong quý I/2021 sẽ triển khai phổ biến, quán triệt nội dung Chương trình tới các cấp, ngành và nghiên cứu xây dựng, hoàn chỉnh cơ bản các đề án, kế hoạch công tác của Chương trình. Từ quý II/2021 đến quý IV/2023 tổ chức triển khai, thực hiện các đề án, kế hoạch công tác; báo cáo đánh giá rà soát sơ kết 3 năm thực hiện và điều chỉnh bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành tốt mục tiêu, chỉ tiêu Chương trình. Từ quý I/2024 đến quý IV/2025 sẽ đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các đề án, kế hoạch và hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đánh giá và rút kinh nghiệm việc thực hiện Chương trình, định hướng cho giai đoạn tiếp theo. 
Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII: Xem xét, thông qua 10 Chương trình công tác toàn khoá - Ảnh 10
 Quang cảnh hội nghị.
Tiếp tục thực hiện mục tiêu kép
Trình bày dự thảo Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và hội nhập quốc tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững giai đoạn 2021-2025”, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải khẳng định: Chương trình nhằm mục tiêu thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng chống và giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh gây ra, nỗ lực cao nhất để phục hồi lấy lại đà tăng trưởng, tiếp tục thực hiện mục tiêu kép - vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế; tạo bước chuyển căn bản nên kinh tế sang mô hình tăng trưởng trên cơ sở sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tiến bộ KHCN và đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh kinh tế Thủ đô.
Một số mục tiêu cụ thể được đặt ra tại Chương trình là: Trước mắt, ưu tiên công sức, thời gian và nguồn lực để kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, đặc biệt trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị lớn diễn ra trên địa bàn TP, thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa phát triến kinh tế; nỗ lực phục hồi lấy lại đà tăng trưởng, thực hiện các giải pháp đồng bộ tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tê Thủ đô dựa trên ứng dụng KHCN và đổi mới sáng tạo, thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; tập trung thu hút và tăng cường quản lý, sử dụng các nguồn lực hiệu quả, hợp lý để đầu tư xây dựng, phát triển đồng bộ và từng bước hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng…
Trong 12 chỉ tiêu chủ yếu được TP xác định trong Chương trình, TP phấn đấu hết năm 2025, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đạt 7,5- 8% (trong đó dịch vụ 8-8,5%, công nghiệp và xây dựng 8,5-9%, nông-lâm nghiệp-thủy sản 2,5-3%); GRDP bình quân/người đạt 8.300-8.500 USD. Cùng đó, cơ cấu kinh tế năm 2025 cụ thể là: Dịch vụ 65-65,5%, công nghiệp và xây dựng 22,5-23,0%, nông-lâm nghiệp-thủy sản 1,4-1,6%; vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 3,1-3,2 triệu tỷ đồng (giá hiện hành, tăng 13,5-14,5%/năm);  tỷ lệ lao động qua đào tạo 75-80%; tốc độ tăng năng suất lao động bình quân 7-7,5%; tỷ trọng kinh tế số trong GRDP 30%;giá trị gia tăng công nghiệp chế tạo trong GRDP 17%; giá trị sản phẩm công nghệ cao trong GRDP đạt hơn 70%;  tỷ trọng sản phẩm nông nhiệp công nghệ cao 70%…
Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII: Xem xét, thông qua 10 Chương trình công tác toàn khoá - Ảnh 11
 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải trình bày dự thảo Chương trình số 02-CTr/TU.
Thành ủy yêu cầu, việc triển khai thực hiện Chương trình phải tiến hành đồng bộ, liên tục, có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, có lộ trình cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tế, gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các Chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025…
Biến văn hoá thành nguồn lực nội sinh để phát triển Thủ đô
Trình bày Chương trình 06-CTr/TU về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025”, Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Bùi Huyền Mai cho biết, chương trình gồm 3 mục tiêu. 
Cụ thể, mục tiêu phát triển văn hoá, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh. Theo đó, phát triển văn hoá và con người Hà Nội trên cơ sở phát huy truyền thống Thăng Long – Hà Nội nghìn năm văn hiến, TP vì hoà bình, TP sáng tạo. Xác định rõ phát triển văn hoá, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Biến văn hoá thực sự trở thành giá trị tinh thần to lớn, là sức mạnh, nguồn lực nội sinh quan trọng quyết định sự phát triển bền vững của Thủ đô. 
Đối với mục tiêu về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng và phát triển hệ sinh thái học tập sáng tạo, thu hút, trọng dụng nhân tài trong và ngoài nước; đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, hội nhập quốc tế.
Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII: Xem xét, thông qua 10 Chương trình công tác toàn khoá - Ảnh 12

 Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Bùi Huyền Mai trình bày Chương trình 06-CTr/TU.

Xây dựng môi trường sống lành mạnh, phong phú, tạo chuyển biến tích cực về tâm lý, lối sống, hành vi của thanh thiếu niên. Sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật. Đồng thời, tiếp nhận có chọn lọc các giá trị văn hoá của thế giới nhằm đáp ứng yêu cầu hưởng thụ văn hoá phong phú của Nhân dân.
Ngoài ra, chương trình đề ra 18 chỉ tiêu thuộc hai nhóm lĩnh vực. Cụ thể, đối với chỉ tiêu phát triển văn hoá, thể thao, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, phấn đấu tỷ lệ gia đình được công nhận danh hiệu Gia đình văn hoá 86 -88%; tỷ lệ thôn làng được công nhận danh hiệu thôn làng văn hoá 65%; tỷ lệ thôn làng có nhà văn hoá đạt 100%; di sản đưa vào danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia là 25 di sản; số di tích xếp hạng và nâng cấp xếp hạng (di tích quốc gia đặc biệt là 5, di tích cấp quốc gia 10 và di tích cấp TP là 100). Đối với nhóm chỉ tiêu về nguồn lực, phấn đấu số trường học công lập đạt chuẩn quốc gia từ 80 – 85%; tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 75-80%...
Xây dựng Hà Nội thành trung tâm đổi mới sáng tạo
Trình bày Dự thảo Chương trình số 07-Ctr/TU của Thành ủy về “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn TP giai đoạn 2021-2025”, Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng cho biết, mục tiêu Chương trình số 07-CTr/TU nhằm phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự trở thành động lực phát triển kinh tế-xã hội Thủ đô; Xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao và phát triển công nghệ hàng đầu cả nước, tiến tới là trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á trong một số lĩnh vực.
Về mục tiêu cụ thể, Chương trình xác định, xây dựng TP Hà Nội trở thành Trung tâm công nghệ cao với tiềm lực nghiên cứu khoa học, năng lực nghiên cứu, sáng chế và ứng dụng chuyển giao công nghệ dẫn đầu cả nước; là đầu tàu cả nước trong việc thúc đẩy, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp trên nền tảng đổi mới công nghệ và áp dụng các hệ thống quản lý, quản trị tiên tiến…
Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII: Xem xét, thông qua 10 Chương trình công tác toàn khoá - Ảnh 13
 Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng trình bày Dự thảo Chương trình số 07-Ctr/TU.
Hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của TP dẫn đầu cả nước vào năm 2025, thuộc nhóm dẫn đầu khu vực ASEAN vào năm 2030 và thuộc nhóm dẫn đầu Châu Á vào năm 2045; Trở thành trung tâm cung ứng đào tạo nhuồn nhân lực công nghệ thông tin đáp ứng trình độ quốc tế hàng đầu cả nước..; Cơ bản hoàn thành chuyển đổi số trong các cơ quan của hệ thống chính trị TP, xây dựng chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số, xây dựng TP thông minh.
Một số chỉ tiêu đưa ra gồm: Năng suất các nhân tố tổng hợp đóng góp trên 50% vào tăng trưởng GRDP; Tốc độ tăng năng suất lao động đạt từ 7-7,5%; Tỷ lệ sản phẩm nộng nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm 70% trên tổng sản phẩm nông nghiệp; Tỷ trọng kinh tế số chiếm khoảng 30% GRDP…
Chương trình cũng đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm: Tập trung xây dựng và hoàn thiện thể chế; Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; Đẩy mạnh chuyển giao và ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh cho kinh tế Thủ đô; Tăng cường nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội Thủ đô; Phát triển thị trường khoa học và công nghệ, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Tăng cường liên kiết hợp tác và hội nhập.
Hà Nôi phấn đấu đến hết năm 2025, GRDP bình quân đạt 7,5- 8%

Trình bày dự thảo Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và hội nhập quốc tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững giai đoạn 2021-2025”, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải khẳng định: Chương trình nhằm mục tiêu thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng chống và giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh gây ra, nỗ lực cao nhất để phục hồi lấy lại đà tăng trưởng, tiếp tục thực hiện mục tiêu kép - vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế; tạo bước chuyển căn bản nên kinh tế sang mô hình tăng trưởng trên cơ sở sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tiến bộ KHCN và đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh kinh tế Thủ đô.

Một số mục tiêu cụ thể được đặt ra tại Chương trình là: Trước mắt, ưu tiên công sức, thời gian và nguồn lực để kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, đặc biệt trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị lớn diễn ra trên địa bàn TP, thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa phát triến kinh tế; nỗ lực phục hồi lấy lại đà tăng trưởng, thực hiện các giải pháp đồng bộ tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tê Thủ đô dựa trên ứng dụng KHCN và đổi mới sáng tạo, thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; tập trung thu hút và tăng cường quản lý, sử dụng các nguồn lực hiệu quả, hợp lý để đầu tư xây dựng, phát triển đồng bộ và từng bước hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng…

Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII: Xem xét, thông qua 10 Chương trình công tác toàn khoá - Ảnh 14
 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải trình bày Dự thảo Chương trình số 03-CTr/TU tại hội nghị

Trong 12 chỉ tiêu chủ yếu được TP xác định trong Chương trình, TP phấn đấu hết năm 2025, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đạt 7,5- 8% (trong đó dịch vụ 8-8,5%, công nghiệp và xây dựng 8,5-9%, nông-lâm nghiệp-thủy sản 2,5-3%); GRDP bình quân/người đạt 8.300-8.500 USD. 

Cùng đó, cơ cấu kinh tế năm 2025 cụ thể là: Dịch vụ 65-65,5%, công nghiệp và xây dựng 22,5-23,0%, nông-lâm nghiệp-thủy sản 1,4-1,6%; vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 3,1-3,2 triệu tỷ đồng (giá hiện hành, tăng 13,5-14,5%/năm);  tỷ lệ lao động qua đào tạo 75-80%; tốc độ tăng năng suất lao động bình quân 7-7,5%; tỷ trọng kinh tế số trong GRDP 30%;giá trị gia tăng công nghiệp chế tạo trong GRDP 17%; giá trị sản phẩm công nghệ cao trong GRDP đạt hơn 70%;  tỷ trọng sản phẩm nông nhiệp công nghệ cao 70%…

Thành ủy yêu cầu, việc triển khai thực hiện Chương trình phải tiến hành đồng bộ, liên tục, có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, có lộ trình cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tế, gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các Chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025…

Hội nghị cũng đã nghe trình bày Tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về Chương trình số 09-CTr/TU về "Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP giai đoạn 2021-2025".
Tiếp đó, các đại biểu đã thảo luận tại tổ về các Chương trình.