Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội: Xem xét Nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ

Trần Long - Thuỳ Linh - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ

Kinhtedothi - Sáng 29/4, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội (khóa XVII) đã tổ chức Hội nghị lần thứ 4. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chủ trì hội nghị.

Cùng chủ trì hội nghị có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh; Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ.
 Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu khai mạc hội nghị.
Cho ý kiến 2 nội dung quan trọng
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Hiện nay, các cấp ủy đảng trên cả nước đang quyết liệt, tích cực triển khai các nhiệm vụ chính trị để sớm đưa Nghị quyết vào thực tiễn như tinh thần của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu “Đại hội chỉ là mở đầu… Nghị quyết thành hiện thực sinh động hay không, có ra của cải, vật chất, mang lại giàu có và hạnh phúc cho Nhân dân hay không, đấy mới là thành công thực tế của Đại hội”. 
Thấm nhuần tinh thần đó, trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII; ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ TP đã tổ chức 3 Hội nghị Thành ủy để kiện toàn nhân sự và thông qua các nội dung về Quy chế làm việc, Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVII; quy chế, chương trình kiểm tra, giám sát của Thành ủy; định hướng về phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách, đầu tư công; 10 Chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội và tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
Đồng thời, đã tổ chức nghiên cứu, phổ biến sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII của Đảng bộ TP tới cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, trong hai ngày (22 và 23/4/2021), Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn thành phố học tập, quán triệt, tuyên truyền 10 Chương trình công tác của Thành ủy với sự tham gia của hơn 3,5 vạn cán bộ, đảng viên tại 611 điểm cầu và được truyền hình trực tiếp để Nhân dân Thủ đô cùng theo dõi. 
Hôm nay, Ban Chấp hành Đảng bộ TP tiến hành Hội nghị lần thứ tư để thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: (1) Chương trình hành động của Đảng bộ TP triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ TP; (2) Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ TP về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo; (3) Báo cáo kết quả tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ TP.
Đối với dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ TP triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ TP, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị, nội dung Chương trình phải bám sát và cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển, nhiệm vụ trọng tâm, nhất là các điểm mới được nêu tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời phải gắn với các mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng lớn, khâu đột phá và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được nêu tại Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ TP, 10 Chương trình công tác của Thành ủy và tình hình thực tiễn. 
Để đảm bảo tính khả thi và khả năng cân đối nguồn lực, các nội dung nhiệm vụ của Chương trình phải vừa mang tính chất thường xuyên; phải xác định được những nội dung, phần việc trọng tâm, trọng điểm, cốt lõi, cấp thiết có điểm nhấn để ưu tiên tập trung triển khai thực hiện, tạo được những đột phá quan trọng trên các lĩnh vực trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, tạo nền tảng đưa Thủ đô và đất nước phát triển trong giai đoạn tiếp theo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Đối với dự thảo Nghị quyết về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo, Bí thư Thành ủy cho biết, xác định tầm quan trọng của công tác cán bộ là “công việc then chốt của then chốt, quyết định thành bại của mọi công việc”, với vai trò là Đảng bộ lớn nhất cả nước, với vị trí là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước; trong những năm qua, Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Do đó, dự thảo Nghị quyết có nhiều quan điểm, chủ trương, nội dung mới có tác động trực tiếp tới đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị các cấp của Thành phố. 
 Quang cảnh hội nghị.
Từ đó, Bí thư Thành ủy đề nghị, các đại biểu tham gia đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, sát thực để hoàn thiện Nghị quyết một cách toàn diện, đúng đắn và khả thi, trong đó tập trung vào các nội dung trọng tâm được Ban Thường vụ Thành ủy xin ý kiến về: phạm vi, đối tượng, quan điểm, mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và việc tổ chức thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết 97 của Quốc hội và Nghị định 32 của Chính phủ gắn với việc đổi mới công tác cán bộ,…
“Hai nội dung trình Ban Chấp hành lần này là rất quan trọng, sẽ là căn cứ để toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị TP thực hiện trong suốt nhiệm kỳ này và những năm tiếp theo. Vì vậy, tôi tin tưởng rằng với truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ Thủ đô, Ban Chấp hành Đảng bộ TP sẽ phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng và Nhân dân, đóng góp ý kiến để hoàn thiện, ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình, Nghị quyết của Thành ủy đảm bảo hiệu quả, thiết thực, cụ thể hóa quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ TP” - Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Đội ngũ cán bộ đảm bảo số lượng, cơ cấu, trình độ

Trình bày Tờ trình về Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ TP về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo cho biết, đội ngũ cán bộ các cấp từ TP đến cơ sở của Hà Nội được xây dựng cơ bản đảm bảo về số lượng, cơ cấu, chất lượng, trình độ, năng lực, phẩm chất, kỹ năng, phương pháp công tác. Tuy nhiên, nhận thức của một số cấp ủy, địa phương, đơn vị, nhất là của người đứng đầu về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác cán bộ chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Trong đó, đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu, còn biểu hiện hình thức, nể nang; các trường hợp yếu kém về năng lực, trì trệ chậm được thay thế. Quy hoạch cán bộ, nhất là việc giới thiệu nguồn cán bộ quy hoạch cấp chiến lược cho Trung ương chưa tương xứng với vị thế, tiềm năng của Thủ đô; chưa bảo đảm phương châm “động” và “mở”, thiếu tính tổng thể, liên thông giữa các cấp, các ngành, các địa phương, chất lượng quy hoạch chưa cao.

Vì vậy, Dự thảo Nghị quyết về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo có mục tiêu kế thừa và phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục có hiệu quả các hạn chế, khuyết điểm. Đồng thời đổi mới, đột phá trong xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp của TP với cách làm thận trọng, khoa học, chặt chẽ, bài bản và hiệu quả. Tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để cán bộ phát huy năng lực, sở trường, công hiến cho sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô; nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số.

Mục tiêu cụ thể đặt ra là đến năm 2025, phấn đấu tỷ lệ cán bộ trẻ diện Ban Thường vụ các cấp ủy quản lý đạt tối thiểu 15%, cán bộ nữ đạt tối thiểu 15%; 40% cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý đạt trình độ thạc sỹ, tiến sỹ; 100% cán bộ cấp sở, ngành, đảng bộ trực thuộc quản lý có trình độ chuyên môn đại học, lý luận chính trị từ trung cấp trở lên; 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý được bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới.

 Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo trình bày dự thảo chương trình tại hội nghị.

Hoàn thiện đồng bộ, đầy đủ, thống nhất hệ thống các quy định, quy chế, quy trình công tác cán bộ đảm bảo khoa học, khách quan, dân chủ, minh bạch, chặt chẽ từ TP đến cơ sở. Thực hiện tốt công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp của TP bảo đảm tính kế thừa, liên tục, phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có tư duy khoa học, đổi mới, có phương pháp, kỹ năng, phong cách làm việc hiện đại, chuyên nghiệp; được bố trí đúng vị trí việc làm, khung năng lực, tiêu chuẩn chức danh.

Thí điểm nhiều chủ trương về công tác bộ

Theo Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, một trong những giải pháp Hà Nội đặt ra để đạt được các mục tiêu nêu trên là triển khai thí điểm một số chủ trương công tác cán bộ theo tinh thần nghị quyết T.Ư 7 như: Đề án thi tuyển một số chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng; Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; Quy định người đứng đầu lựa chọn, giới thiệu cán bộ trong quy hoạch để thực hiện quy trình bâu cử, bổ nhiệm cấp phó của mình; Bí thư cấp ủy giới thiệu để bầu ủy viên ban thường vụ cấp ủy và chịu trách nhiệm về việc giới thiệu của mình; Phân cấp, giao quyền cho người đứng đầu bổ nhiệm cán bộ trong quy hoạch, miễn nhiệm đối với cán bộ cấp trưởng cấp dưới trực tiếp theo các quy trình, quy định về công tác cán bộ. Đổi mói mạnh mẽ, quyết liệt trong thực hiện các khâu của công tác.

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ qua việc thực hiện có hiệu quả công tác đánh giá hàng tháng đối với cán bộ, công chức, người lao động; sửa đổi Quyết định số 3814-QĐ/TU, ngày 16/5/2018 của Thành ủy cho phù hợp với tình hình thực tiễn, bổ sung tiêu chí đánh giá, lượng hóa kết quả thực hiện nhiệm vụ của cá nhân; thực hiện đánh giá đa chiều, liên tục, đảm bảo nguyên tắc và quy trình dân chủ, khách quan, chính xác, công khai, minh bạch; kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, lãnh đạo, quản lý phải dựa vào kết quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể. 

Kết quả hàng tháng là căn cứ chính để đánh giá, xếp loại thi đua hàng năm; thực hiện đồng bộ công tác đánh giá cán bộ, công chức với đánh giá đảng viên hàng năm; kết quả đánh giá cán bộ là tiền đề cho việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng luân chuyển, điều động và sử dụng cán bộ. Tiến tới thực hiện việc quản lý tình hình, kết quả đánh giá cán bộ hàng tháng, hàng năm thông qua phần mềm thống nhất từ TP đến cơ sở.

50% bí thư, chủ tịch UBND cấp xã không phải là người địa phương

Cũng theo Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, một trong những khâu đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt trong thực hiện các khâu của công tác cán bộ là công tác quy hoạch cán bộ. Theo đó, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phải đảm bảo nguồn quy hoạch “động” và “mở”; đảm bảo hệ số, cơ cấu 3 độ tuổi, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cơ cấu đúng chuyên môn đào tạo, theo vị trí việc làm, theo khối, lĩnh vực và kinh nghiệm công tác gắn với phát hiện nhân tố mới, cán bộ trẻ qua thực tiễn, có thành tích nổi trội, có năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và có chiều hướng, triển vọng phát triển tốt; quy hoạch phải đảm bảo tính khả thi. Phát hiện, lựa chọn những cán bộ tiêu biểu, xuất sắc của TP để giới thiệu T.Ư quy hoạch cán bộ cấp chiến lược.

Cụ thể, thực hiện luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn; định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao. Thực hiện nghiêm nguyên tắc luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử phải trong quy hoạch, đảm bảo tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định, cơ bản phải kinh qua lãnh đạo chủ chốt cấp dưới và hoàn thành tốt nhiệm vụ; kiên quyết không xem xét đề bạt, bổ nhiệm đối với những trường họp không đủ tiêu chuẩn điều kiện; quan tâm cán bộ trẻ, cán bộ nữ đảm bảo cơ cấu, tỷ lệ theo quy định.

Tăng cường luân chuyển cán bộ, thực hiện luân chuyển dọc, luân chuyển ngang giữa các cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị; luân chuyển giữa các vị trí công tác trong cùng một đơn vị. Đến 2025, hoàn thành việc bố trí bí thư cấp uỷ cấp huyện không là người địa phương. "Từng bước bố trí chức danh chủ tịch UBND cấp huyện không phải là người địa phương. Bố trí, sắp xếp trên 50% bí thư, chủ tịch UBND cấp xã không phải là người địa phương" - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy cho biết. 

Thực hiện luân chuyển, điều động cán bộ giữ chức vụ cấp trưởng quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp (giữ một chức vụ cấp trưởng đối vói cả chức danh bầu cử và bổ nhiệm liên tục từ 8 năm trở lên ở cùng một địa phương, cơ quan, đơn vị) theo Quy định số 98-QĐ/TW, ngày 07/10/2017 của Bộ Chính trị; mở rộng đến các chức danh là cấp phó sở, ban, ngành, quận, huyện, thị để phòng ngừa tiêu cực, tránh sức ỳ, phát huy sự đổi mới, tích cực của đội ngũ cán bộ.

Xây dựng Đảng bộ TP trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu

Trình bày Tờ trình về Dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ TP triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ TP, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn cho biết, Dự thảo Chương trình hành động dài 15 trang và có bố cục gồm 5 phần: Phần I: Mục đích, yêu cầu; Phần II: Mục tiêu, chỉ tiêu; Phần III: Định hướng, nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá; Phần IV: Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu giai đoạn 2021-2025; Phần V: Tổ chức thực hiện.

 Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn trình bày Dự thảo Chương trình hành động tại hội nghị.

Cụ thể, Dự thảo xác định mục đích, yêu cầu là tổ chức quán triệt sâu sắc những nội dung Nghị quyết Đại hội tới toàn bộ các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, tạo sự thống nhất cao từ nhận thức đến hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Phát huy truyền thống 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, đoàn kết một lòng; khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, có quyết tâm chính trị cao; nỗ lực hơn nữa để tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

Ngoài ra, tổ chức thực hiện 10 Chương trình công tác toàn khóa XVII của Thành ủy, hoàn thành 20 chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII và các kế hoạch, đề án, dự án của chương trình. Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII một cách đồng bộ với các chương trình, kế hoạch của TP đã ban hành. Kiên trì, liên tục và quyết liệt thực hiện Nghị quyết gắn với những giải pháp cụ thể phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh có trọng tâm, trọng điểm và phân công, phân nhiệm rõ ràng của cơ quan, đơn vị và địa phương. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát; định kỳ tiến hành sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP, mục tiêu đến năm 2025, xây dựng Đảng bộ TP có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; phát triển nhanh và bền vững Thủ đô theo hướng đô thị xanh, TP thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực; cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hoa, GRDP/người đạt 8 300-8.500 USD. Đến năm 2030, Hà Nội trở thành TP “xanh - thông minh - hiện đại”; phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế; hoàn thành công nghiệp hóa Thủ đô; GRDP/người đạt 12.000-13.000 USD. Đến năm 2045, Hà Nội có chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, bền vững; là TP kết nổi toàn cầu, có sức cạnh tranh quốc tế, GRDP/người đạt trên 36.000 USD.

Đối với định hướng, nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá, Dự thảo đề ra 11 định hướng lớn phát triển Thủ đô giai đoạn 2021-2030; 5 nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2025 và 3 khâu đột phá giai đoạn 2021-2025. Bên cạnh đó, còn có 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu giai đoạn 2020-2025; Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả 10 Chương trình công tác và 3 Nghị quyết chuyên đề và Chỉ thị của Thành ủy khóa XVII; Phụ lục 114 nhiệm vụ, chương trình, đề án, nhóm dự án, công trình trọng tâm cần ưu tiên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nhiệm kỳ.

Đề nghị có cơ chế rõ ràng về “đầu vào” cán bộ

Tại Hội nghị, các đại biểu đã chia 4 tổ tiến hành thảo luận về dự thảo “Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ TP về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo” (viết tắt là dự thảo NQ); dự thảo “Chương trình hành động của Đảng bộ TP triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ TP” (dự thảo CTr hành động).

Theo đó, cơ bản các ý kiến đều có chung đánh giá, Ban Thường vụ Thành ủy đã kịp thời bàn về hai vấn đề rất quan trọng là Chương trình hành động của Đảng bộ TP triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ TP; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Quá trình xây dựng các dự thảo này đều được thực hiện rất kỹ lượng nhưng khẩn trương, được thảo luận và tiếp thu nhiều lần qua các hội nghị… 

Điều này thể hiện sự kịp thời, đáp ứng yêu cầu, mang tính thực tiễn cao; trong đó 2 văn bản dự thảo đã đề cập nhiều điểm mới, đột phá và những vấn đề rất cụ thể, trên quan điểm cần thiết tổ chức thực hiện ngay trong cuộc sống. Các văn bản này sau khi được ban hành sẽ là điều kiện thuận lợi cập nhật những vấn đề mới trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ TP, 10 chương trình công tác của TP cũng như thực hiện công tác cán bộ ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Trong đó, đáng chú ý, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo - Tổ trưởng Tổ 1 cho biết, 9 ý kiến phát biểu tại tổ thể hiện sâu sắc, với nhiều ý kiến xác đáng về dự thảo NQ. Tuy nhiên, các ĐB đề nghị sửa trong tên nghị quyết có cụm từ “những nhiệm kỳ tiếp theo” thành “những năm tiếp theo” cho phù hợp; tăng thời lượng đánh giá về kết quả thực hiện công tác cán bộ của TP trong nhiệm kỳ qua.

Riêng trong phần mục tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo, đề nghị cân nhắc viết cho gọn lại và đưa bớt một số mục tiêu cụ thể sang phần giải pháp, tránh trùng lặp; bổ sung giải pháp thực hiện các nhiệm vụ cần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”; nêu rõ trách nhiệm trong công tác luân chuyển cán bộ nhất là tại cấp huyện; bổ sung giải pháp tổ chức thi tuyển cán bộ chủ chốt…

  Các đại biểu nêu ý kiến đóng góp tại Hội nghị

Nhận định dự thảo NQ được xây dựng đạt chất lượng cao, với một số quan điểm mới rất xác đáng trong công tác cán bộ của TP nhiệm kỳ này, các ý kiến của Tổ 2 do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Hoàng Trong Quyết làm Tổ trưởng cũng đề nghị: Ban Chấp hành Đảng bộ TP đã đề cập có giải pháp bảo vệ những cán bộ dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm nêu trong dự thảo thì cần xác định rõ cơ chế cụ thể để thực hiện giải pháp này.

Về vấn đề luân chuyển cán bộ sẽ tạo động lực cho cán bộ phát triển, nhưng cũng cần có giải pháp để hạn chế bất cập trong luân chuyển, bởi luân chuyển có thể giảm đi tính chuyên sâu của cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ. Bởi vậy, đề nghị có hướng dẫn chi tiết hơn về đối tượng, thời gian, lĩnh vực luân chuyển, nhằm đảm bảo chất lượng cán bộ; đồng thời đề nghị có chỉ đạo luân chuyển kể cả với cán bộ phòng, ban của cấp huyện và sở, ngành. Đồng thời, trong công tác đào tạo cán bộ cần tiếp tục nghiên cứu nội dung hình thức phù hợp để nâng cao chất lượng: về thí điểm thi tuyển một số chức danh cũng cần có hướng dẫn cụ thể, triển khai sớm, có lộ trình, để cơ sở nghiên cứu thực hiện.

Đặc biệt, đối với khâu quan trọng là phát hiện, tuyển dụng nhân lực chất lượng cao, cán bộ trẻ, các ĐB tổ 2 đề xuất TP có quy định, cơ chế rõ ràng thể hiện quan tâm hơn đến “đầu vào” cán bộ. Ngoài ra, cần cân nhắc quy định “không phải người địa phương” đối với các chức danh như trưởng phòng địa chính, thanh tra…, bởi như vậy có thể gây khó khăn về nguồn cán bộ cho các địa phương.

Đại diện Tổ 3, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức - Tổ trưởng Tổ 3 cho hay: Các ý kiến trong Tổ đều đánh giá dự thảo NQ đã thẳng thắn nhận diện những tồn tại nguyên nhân cũng như đề xuất nhiều giải pháp đột phá thời gian tới trong công tác cán bộ của TP, nhất là nhiều đột phá về chỉ tiêu, mục tiêu, giải pháp trong bố trí, sắp xếp, điều động, luân chuyển cán bộ cho phù hợp giai đoạn hiện nay Hà Nội thí điểm thực hiện chính quyền đô thị. Dù vậy, nhiều ĐB đề nghị về nội dung giao quyền nên ghi là phân cấp và phân quyền; về quy định thay thế cán bộ khi có vi phạm, nên thêm cụm từ “kể cả cán bộ cấp xã”.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương - Tổ trưởng Tổ 4 cho hay về dự thảo NQ, các ĐB bày tỏ mong muốn rõ tính đột phá hơn về công tác cán bộ; đồng thời trong các chỉ tiêu nêu ra cần tính kỹ đến đặc thù từng khu vực xã/phường/thị trấn và quận/huyện/thị xã cho phù hợp, phân cấp giao quyền cần có quá trình tổ chức thực hiện cụ thể, xác định rõ hơn về công tác đánh giá cán bộ…

Riêng với công tác luân chuyển cán bộ, ĐB đề nghị có lộ trình, không chỉ luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý mà cả với cán bộ có chuyên môn vững cũng cần luân chuyển ngang và từ trên xuống, ngang; cần có cơ chế để có thể điều chuyển cán bộ xã lên công tác tại huyện; rõ trách nhiệm hơn với người có quyết định điều chuyển và người sử dụng cán bộ.

Cùng đó, đề nghị có giải pháp góp phần cải thiện chế độ tiền lượng, thu nhập cho cán bộ Thủ đô; chế độ thu hút trọng dụng nhân tài cần có điều chỉnh trong Luật Thủ đô để góp phần giữ chân người tài; có giải pháp thực hiện được tỷ lệ cán bộ trẻ trong đội ngũ cán bộ quản lý, trong đó đề nghị xây dựng Đề án cán bộ trẻ Thủ đô…

Phát huy được sự tham gia tích cực của cán bộ và Nhân dân Thủ đô thực hiện Chương trình hành động

Đối với dự thảo CTr hành động, ĐB tại các tổ nhất trí, đánh giá cao về tên tiêu đề, kết cấu, bố cục cũng như các mục tiêu, khâu đột phá, chỉ tiêu chủ yếu được nêu lên.

Tuy nhiên, các ĐB Tổ 1 đề nghị đối với các mục tiêu, giải pháp nêu trong lĩnh vực quy hoạch thì cần đề cập sâu hơn, nhấn mạnh tập trung thực hiện quy hoạch phải đảm bảo tính toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó quan tâm hơn đến hai vấn đề là ttài hính và con người trong giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch. Cùng đó, lưu ý phần phụ lục danh mục các đề án, chương trình cụ thể để thực hiện Chương trình hành động thể hiện còn dàn trải, chưa chọn lọc, các ý kiến đề nghị rà duyệt lại, trong đó không nên đưa vào những công việc có tính thường xuyên mà đưa cần vào những đề án lớn, đỏi hỏi tập trung nguồn lực.

Các ý kiến Tổ 2 đề nghị phần phụ lục danh mục nhiệm vụ kèm theo để thực hiện cũng cần được rà soát để có trọng tâm, trọng điểm hơn, để không quá dàn trải. Đồng thời, trong các giải pháp lãnh đạo tổ chức thực hiện cần làm sao phát huy được sự tham gia của đội ngũ cán bộ và các tầng lớn Nhân dân Thủ đô với tinh thần quyết liệt, thể hiện được quyết tâm chính trị và khát vọng vươn lên của cán bộ. Ngoài ra trong phần nhiệm vụ trọng tâm, có một công việc mới là thực hiện mô hình chính quyền đô thị, nên cần có hướng dẫn rõ hơn để thực hiện tốt.

Riêng với giải pháp về quy hoạch đô thị phát triển xanh - bền vững - thông minh, các ĐB Tổ 3 đề nghị đưa thêm vào đó nội hàm nội dung cải tạo chỉnh trang chung cư cũ và về bảo vệ môi trường cần gắn với xử lý rác thải, cải tạo xử lý sông hồ trên địa bàn TP.

 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyến Thị Tuyến tổng hợp, tiếp thu các ý kiến góp ý dự thảo “Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ TP về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo”

Các ý kiến trong Tổ 4 thì đề nghị Ban soạn thảo rà soát lại các nhiệm vụ, nội dung đề án để phân công đúng chức năng nhiệm vụ và không sót niệm vụ cơ bản. Đồng thời, cần quan tâm hơn về kế hoạch tài chính và xác định nguồn lực để phát triển; chỉ đạo chuẩn bị ngay các điều kiện để một số huyện khác ngoài 5 huyện đã có đề án để chuẩn bị lên quận trong giai đoạn 2025-2030; quan tâm làm sâu hơn với nội hàm “dân thụ hưởng”.

Phát biểu sau thảo luận tổ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyến Thị Tuyến thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy tổng hợp, tiếp thu các ý kiến về dự thảo “Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ TP về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo” khẳng định: Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội trân trọng tiếp thu một cách xác đáng, đầy đủ tất cả ý kiến của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ TP và lãnh đạo các đơn vị tại Hội nghị này để từng bước rà soát lại, cân nhắc và có thể họp lại để thống nhất trước khi ban hành Nghị quyết.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy tiếp thu các ý kiến góp ý vào “Chương trình hành động của Đảng bộ TP triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ TP”, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh cũng nhấn mạnh tiếp thu toàn bộ 31 ý kiến về nội dung này thể hiện rất sâu sắc, trách nhiệm, thẳng thắn và xác đáng. Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá rất các các ý kiến và sẽ bổ sung, rà soát để hoàn thiện Chương trình hành động này, báo cáo sớm với Thành ủy và ban hành trong đầu tháng 5/2021.

Luôn nêu cao tinh thần để thực hiện hiệu quả các Chương trình, Nghị quyết

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, với tinh thần trách nhiệm cao, sau một buổi làm việc khẩn trương, tích cực và hiệu quả, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP lần thứ tư đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra. Các đồng chí Thành ủy viên và các đại biểu tham dự đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp nhiều ý kiến có giá trị, sâu sắc, trí tuệ, tâm huyết vào dự thảo Chương trình, Nghị quyết để Ban Thường vụ tiếp tục hoàn thiện các văn bản trước khi ban hành. 

Đồng thời, các ý kiến đều đánh giá cao công tác chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, nghiêm túc, có chất lượng của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban cán sự đảng UBND Thành phố, Ban Tổ chức Thảnh ủy. Đồng thời, thống nhất nhận định: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ TP đã phản ánh đầy đủ, toàn diện các nhiệm vụ chính trị của TP trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, bao gồm cả những nội dung có tính chất thường xuyên và những việc trọng tâm, trọng điểm, mang tính điểm nhấn, đột phá để tập trung nguồn lực và có những giải pháp căn cơ, quyết liệt nhằm triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ của nhiệm kỳ.

 Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng kết luận Hội nghị

Nghị quyết của Thành ủy về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp khi được ban hành sẽ tạo chuyển biến căn bản trong công tác cán bộ của TP, từng bước đổi mới tư duy và xây dựng đội ngũ bảo đảm tính liên tục, kế thừa và phát triển ngang tầm nhiệm vụ, không chỉ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 mà sẽ tạo nền tảng vững chắc cho các nhiệm kỳ tiếp theo. Qua đó, sẽ góp phần quan trọng giúp TP đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian tới.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng cho biết, như tinh thần đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói: Việc chúng ta ban hành chương trình hành động và nghị quyết là rất quan trọng và đúng đắn. Nhưng quan trọng hơn, đó là chúng ta tổ chức thực hiện như thế nào; Nhân dân đang kỳ vọng và mong chờ chúng ta sẽ hành động như thế nào? Vì vậy, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng kêu gọi và đề nghị các đồng chí Thành ủy viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống chính trị TP nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, quyết tâm hành động để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Chương trình, Nghị quyết và nhiệm vụ đã đề ra.

Theo Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, theo Chương trình công tác năm 2021, trong Quý II/2021, bên cạnh Hội nghị Thành ủy lần thứ tư, có một nhiệm vụ rất quan trọng của Đảng bộ TP đó là tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Vì vậy, Bí thư Thành ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội các cấp phải tập trung, quyết liệt thực hiện tốt công tác chuẩn bị phục vụ bầu cử; chủ động thông tin tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; quan tâm, chú trọng giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác bầu cử, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, nhằm tổ chức thành công và đúng quy định của pháp luật cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn TP. 

Đồng thời, cùng với quá trình chuẩn bị bầu cử, không được chủ quan, lơ là trước diễn biễn phức tạp của dịch Covid-19 trên thế giới và trong khu vực những ngày gần đây, nhất là tại những nước có chung đường biên giới với nước ta. Do đó, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới có nguy cơ bùng phát dịch trong nước rất cao và khó lường nếu không đề cao cảnh giác. 

Vì vậy, để duy trì vững chắc thành quả trong phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe Nhân dân trên địa bàn TP, tạo tiền đề để tiếp tục giữ nhịp độ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội TP thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ Tướng Chính phủ, Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy TP. Kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch của TP, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra; tạm dừng tổ chức các lễ hội và các tuyến phố đi bộ trên địa bàn TP và hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết. Bí thư các quận, huyện, thị ủy, người đứng đầu cấp ủy trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương, chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.