DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XV * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hội thảo lý luận về công tác xây dựng Đảng ở Việt Nam và Lào

07-04-2014 16:57
Kinhtedothi - Sáng 7/4 tại Thủ đô Vientiane (Lào) đã khai mạc Hội thảo Lý luận lần thứ hai giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng Nhân dân Cách mạng Lào với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong điều kiện một đảng cầm quyền ở Việt Nam và Lào”.
Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đinh Thế Huynh làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do ông Chueang Sombounkhan, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Xã hội Quốc gia Lào làm Trưởng đoàn.

Trong phát biểu tại phiên khai mạc, đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, Hội thảo lý luận giữa hai Đảng lần này với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng Cộng sản Việt Nam trong điều kiện một đảng cầm quyền” là vấn đề lý luận và thực tiễn rất quan trọng, vừa có tính cơ bản, lâu dài, vừa có tính thời sự, cấp bách mà hai Đảng đều rất quan tâm.
Hội thảo diễn ra trong hai ngày 7-8/4. Ảnh TTXVN
Hội thảo diễn ra trong hai ngày 7-8/4. Ảnh TTXVN
Đặc biệt, trong tình hình hiện nay, khi công cuộc đổi mới ở mỗi nước đang được đẩy mạnh toàn diện trên nhiều lĩnh vực cùng với mở rộng hội nhập quốc tế, vai trò lãnh đạo của Đảng càng phải được khẳng định, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng càng phải được nâng cao. Đó là một nhân tố quyết định sự ổn định và phát triển bền vững của mỗi nước trên con đường xã hội chủ nghĩa.

Việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng không chỉ thuộc về trách nhiệm và quyết tâm chính trị của Đảng, nỗ lực thực hiện công tác xây dựng Đảng của toàn Đảng, của cấp ủy, các tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, mà còn thu hút sự quan tâm và cộng đồng trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của toàn nhân dân.

Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng được thể hiện trước hết ở năng lực hoạch định đường lối, chính sách đúng đắn, phù hợp với yêu cầu phát triển của thực tiễn cách mạng trên cơ sở vận dụng và phát triển sáng tạo lý luận khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Thực tiễn xây dựng Đảng trong tiến trình đổi mới ở Việt Nam đòi hỏi phải đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội; bảo đảm thực hiện và phát huy dân chủ trong điều kiện một đảng cầm quyền; thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn để thúc đẩy đổi mới xã hội và làm tròn trọng trách lãnh đạo, cầm quyền.

Trong báo cáo đề dẫn với tiêu đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong điều kiện đảng cầm quyền, thực tiễn tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào”, ông Chueang Sombounkhan khẳng định việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào với tư cách là một đảng cầm quyền là điều kiện quyết định thành bại của sự nghiệp đổi mới cũng như sự phát triển đất nước theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khẳng định vấn đề cơ bản nhất là khả năng nghiên cứu để đề ra đường lối đúng đắn và kịp thời điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tiễn và kiên định mục tiêu chiến lược của Đảng. Việc đề ra đường lối đúng đắn thiết thực chính là việc phát huy khả năng sáng tạo trong nghiên cứu và vận dụng học thuyết Marx-Lenin và các học thuyết khoa học khác vào điều kiện và đặc điểm tình hình trong từng giai đoạn; dũng cảm và chủ động điều chỉnh thay đổi cái không đúng, không phù hợp trong đường lối và làm cho đường lối của Đảng thêm hoàn thiện hơn nữa để ngày càng nhận được sự ủng hộ và hưởng ứng từ nhân dân.

Trong điều kiện là đảng cầm quyền, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào coi việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu phải thể hiện qua năng lực lãnh đạo đối với Nhà nước, nhất là phát huy vai trò và khả năng triển khai đường lối của Đảng thành chính sách, pháp luật của Nhà nước, đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan Nhà nước thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các chính sách, pháp luật đã ban hành.

Việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng luôn gắn liền với việc đổi mới lề lối và phương thức lãnh đạo của Đảng; gắn liền với việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; thường xuyên kiện toàn hệ thống tổ chức của Đảng từ Trung ương đến cơ sở, gắn liền với việc phát triển Đảng cả về số lượng lẫn chất lượng.

Trong hai ngày 7-8/4, các đại biểu tiếp tục nghe các báo cáo và thảo luận các chuyên đề của các đại biểu đoàn Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.
TAG: