Hội thảo quốc tế "Trách nhiệm xã hội và vai trò của công đoàn"

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 6/12, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Liên hiệp Công đoàn Đức tổ chức Hội thảo quốc tế "Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp và vai trò Công đoàn"...

Trong 2 ngày Hội thảo (6 - 7/12), các đại biểu trao đổi, chia sẻ cách tiếp cận, quan điểm về trách nhiệm xã hội doanh nghiệp  (CSR); kinh nghiệm, thực tiễn thực hiện CSR; công cụ quốc tế hỗ trợ, thúc đẩy CSR; nhìn nhận, phân tích những khó khăn, thách thức và đề xuất các giải pháp phù hợp thực tiễn Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa, nhằm góp phần để Công đoàn Việt Nam hoạt động ngày càng hiệu quả hơn.