Hơn 10.000 doanh nghiệp được thành lập mới

Chia sẻ

Kinhtedothi - Theo Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong 2 tháng đầu năm, cả nước ta có 10.869 doanh nghiệp được thành lập mới với số vốn đăng ký 62.902 tỷ đồng, tăng 13,1% về số doanh nghiệp và tăng 28,4% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2013.

Hai tháng qua, các vùng kinh tế trên cả nước đều có sự gia tăng về số doanh nghiệp thành lập so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, một số vùng có tỷ lệ tăng cao như: vùng Trung du và miền núi phía Bắc có 416 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 20,9%; vùng Tây Nguyên có 754 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 177,2%.
Hơn 10.000 doanh nghiệp được thành lập mới - Ảnh 1
Về lĩnh vực, ngành nghề đăng ký hoạt động, trong 2 tháng, hầu hết các ngành đều có sự gia tăng về số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới so với cùng kỳ năm 2013, điển hình như một số ngành: Sản xuất phân phối, điện, nước, gas tăng 59,6%; Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tăng 41,9%; Vận tải kho bãi tăng 28,4%; Thông tin và truyền thông tăng 26,2%...

Tuy nhiên, một số ngành chiếm vai trò chủ đạo của nền kinh tế lại có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm so với cùng kỳ năm 2013 là: Xây dựng; dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác; khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác.

Về tạo việc làm cho người lao động, trong 2 tháng qua, các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới dự kiến số lao động sử dụng là 102.419 lao động mới, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm 2013.

Bên cạnh đó, số doanh nghiệp gặp khó khăn phải dừng hoạt động trong 2 tháng qua tới 13.124 doanh nghiệp (trong đó, giải thể là 1.891 doanh nghiệp, ngừng hoạt động là 11.233 doanh nghiệp) tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2013.

Số doanh nghiệp khó khăn rơi vào tình trạng ngừng hoạt động nay quay trở lại hoạt động trong 2 tháng là 3.640 doanh nghiệp, trong đó tập trung chủ yếu ở hai vùng kinh tế trọng điểm: Vùng Đông Nam Bộ 1.515 doanh nghiệp (Hồ Chí Minh 1.167 doanh nghiệp); vùng Đồng bằng Sông Hồng 1.078 doanh nghiệp (Hà Nội 758 doanh nghiệp).