Hơn 2 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn chính sách

Đinh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Đó là thông tin đã được đưa ra tại buổi giao ban đầu xuân Canh Tý do Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng, kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) chủ trì tại ngân hàng này.

Theo báo cáo của NHCSXH, hiện, mạng lưới hoạt động trải rộng toàn quốc và tổ chức giao dịch trực tiếp tại gần 11.000 điểm giao dịch xã, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách năm 2019 đạt 216.361 tỷ đồng, tăng 17.585 tỷ đồng so với năm 2018; đặc biệt, vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 15.443 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7,1% tổng nguồn vốn, tăng 3.634 tỷ đồng so với năm 2018, hoàn thành 162% kế hoạch giao năm 2019.
 Năm 2019, nguồn vốn ưu đãi đã hỗ trợ vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho 266.000 lao động
Tổng doanh số cho vay đạt 70.000 tỷ đồng, tăng hơn 7.900 đồng so với năm 2018, với gần 2,2 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 206.805 tỷ đồng, tăng 19.012 tỷ đồng (+10,1%) so với cuối năm 2018, trong đó, dư nợ các chương trình tín dụng theo kế hoạch tăng trưởng được Thủ tướng Chính phủ giao đạt 179.926 tỷ đồng, tăng 14.784 tỷ đồng (+9%) so với cuối năm 2018, hoàn thành 100% kế hoạch với trên 6,5 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ. Trong tổng dư nợ, dư nợ các chương trình tín dụng phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh tạo sinh kế và việc làm chiếm tỷ lệ 73,8%.
Trong năm 2019, nguồn vốn ưu đãi đã hỗ trợ vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho 266.000 lao động, trong đó, giúp gần 7.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp hơn 36.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng trên 1,2 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; xây dựng hơn 15,6 nghìn căn nhà ở cho hộ nghèo ổn định cuộc sống; hơn 4.000 căn nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ...
Tại buổi giao ban, Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng, kiêm Chủ tịch HĐQT NHCSXH ghi nhận những thành tích đạt được của NHCSXH trong năm 2019. Năm 2020, Thống đốc yêu cầu HĐQT ngân hàng tiếp tục chỉ đạo các chi nhánh, phòng giao dịch…. Tiếp tục cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hộ nghèo và đối tượng chính sách tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ; chủ động, tích cực huy động mọi nguồn vốn, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất, thoát nghèo bền vững; gắn tín dụng chính sách với xây dựng nông thôn mới; tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng,...
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần