Hơn 200.000 hộ gia đình, cá nhân xin xóa nợ thuế

Chia sẻ

Kinhtedothi - Thông tin từ Tổng cục Thuế, đã có 24 cục thuế địa phương gửi hồ sơ đề nghị xóa nợ thuế cho 204.249 đối tượng là hộ gia đình, cá nhân với số tiền thuế là hơn 96 tỷ đồng.

 Đây là các trường hợp có khoản nợ thuế phát sinh trước ngày 1/7/2007. Tuy nhiên, trong tổng số 204.249 hộ gia đình, cá nhân trên, chỉ có 12.411 trường hợp, với số tiền thuế khoảng 30 tỷ đồng là đáp ứng đủ 3 điều kiện: Hộ gia đình, cá nhân gặp khó khăn, không thanh toán được số tiền nợ thuế và đã ngừng kinh doanh.