Hơn 90% cụm CN chưa có trạm xử lý nước thải

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo báo cáo của Sở TN&MT Hà Nội, trên địa bàn thành phố hiện có 47 cụm công nghiệp, tuy nhiên, đến thời điểm này mới chỉ có 4 cụm công nghiệp đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Vẫn còn 43 cụm công nghiệp (chiếm 91%) chưa có trạm xử lý nước thải. Để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các trạm xử lý nước thải tập trung tại các cụm công nghiệp còn lại, UBND TP Hà Nội chỉ đạo Sở TN&MT, Sở Công Thương tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và yêu cầu các chủ đầu tư phải cam kết lộ trình xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung trong giai đoạn từ nay đến năm 2013.