Hơn 97 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 24/3, tại Phủ Chủ tịch, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (BTTEVN) đã tổ chức họp Hội đồng bảo trợ dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan – Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ BTTEVN.

Các đại biểu chụp anh lưu niệm với
Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Doan chụp ảnh lưu niệm với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam
Năm 2014, Quỹ BTTEVN đã vận động được 208 tỷ đồng, số kinh phí đã sử dụng đạt hơn 97 tỷ đồng (Trong đó: Tiền mặt hơn 48 tỷ đồng; Hiện vật 49 tỷ đồng), đạt 126% so với kết hoạch; Số trẻ em được hỗ trợ đạt 86.893 trẻ em, đạt 152% so với kế hoạch. Cùng với đó, công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh, với phương châm hành động “Tận tâm - Minh bạch - Kịp thời - Cùng tham gia”.

Năm 2015, mục tiêu của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam là vận động kinh phí khoảng 75 tỷ đồng (Trong đó: Ngân sách nhà nước đối ứng 5 tỷ đồng; Quỹ BTTEVN vận động tiền mặt khoảng 40 tỷ đồng; Hiện vật khoảng 30 tỷ đồng); Số trẻ em được hỗ trợ từ các nguồn kinh phí là 47.000 trẻ em.

Kết luận tại cuộc họp Hội đồng Bảo trợ, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan – Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ chỉ đạo Quỹ BTTEVN trong năm 2015: Tập trung xây dựng nhà nội trú cho học sinh ở những vùng khó khăn; Xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể dựa trên nhu cầu của các địa phương và cân đối các nguồn lực của nhà tài trợ để gắn công trình với nhà tài trợ cụ thể, và gắn với hoạt động của các ủy viên Hội đồng bảo trợ; Đồng thời kiện toàn bộ máy Quỹ, từ Hội đồng bảo trợ tới hệ thống Quỹ địa phương...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần