Hợp nhất các Trung tâm Phát triển quỹ đất tại Hà Nội

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3868/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở hợp nhất các Trung tâm Phát triển quỹ đất hiện có trên địa bàn TP.

Theo đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; có các chi nhánh; có tư cách pháp nhân và con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định hiện hành của pháp luật.

Trung tâm có chức năng tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện các dịch vụ khác trong lĩnh vực đất đai.

Trụ sở chính của Trung tâm đặt tại tầng 1, nhà N2D, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Về tổ chức bộ máy, Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội có Giám đốc và không quá 2 Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc; Các tổ chức trực thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội gồm các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: Phòng Hành chính - tổng hợp; Phòng Kế hoạch - tài chính; Phòng Bồi thường và giải phóng mặt bằng; Phòng Quản lý và phát triển quỹ đất; Phòng Kỹ thuật và thông tin đất đai và các Chi nhánh của Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội đặt tại một số quận, huyện, thị xã.

Việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất mới trên cơ sở tổ chức lại các trung tâm phát triển quỹ đất hiện có, nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong quản lý đất đai và công tác giải phóng mặt bằng. Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội sẽ có 24 chi nhánh hoạt động theo khu vực tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần