Hợp tác Biển Đông - Lịch sử và triển vọng

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Sáng 12/12, tại Đà Nẵng, Học viện Chính trị - Hành chính Khu vực III (Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh), trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) và trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo Khoa học với chủ đề "Hợp tác Biển Đông - Lịch sử và triển vọng".

Tham gia Hội thảo có hơn 100 nhà khoa học, các chuyên gia nghiên cứu về Biển Đông. Hội thảo là dịp để các nhà khoa học công bố những thành tựu nghiên cứu mới về Biển Đông, làm rõ vị trí chiến lược, tiềm năng kinh tế, văn hoá, khả năng hợp tác, phát triển giữa các quốc gia khu vực Biển Đông từ góc độ lịch sử và triển vọng.