Hợp tác trồng cây công nghiệp giữa Việt Nam - Lào

Chia sẻ

KTĐT - Đây là dự án trồng cây cao su và cây công nghiệp trên diện tích 9.900ha với tổng giá trị trên 38 triệu USD.

KTĐT - Đây là dự án trồng cây cao su và cây công nghiệp trên diện tích 9.900ha với tổng giá trị trên 38 triệu USD.

Ngày 28/10, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch-Đầu tư của Lào, ông Thongmi Phomvisay và Tổng Giám đốc công ty Thanh Thành Đạt của Việt Nam, ông Trần Quang Luận đã ký biên bản ghi nhớ về việc khảo sát diện tích đất và nghiên cứu tính khả thi của dự án trồng cao su và cây công nghiệp tại huyện Xaychămphone, tỉnh Bolikhamxai (Lào).

Tổng Giám đốc Trần Quang Luận cho biết đây là dự án trồng cây cao su và cây công nghiệp trên diện tích 9.900ha với tổng giá trị trên 38 triệu USD.

Ông cũng cho biết công ty sẽ xây dựng nhà máy chế biến mủ cao su và sẽ sử dụng hoàn toàn lao động người Lào, đồng thời đảm bảo các yêu cầu về môi trường.

Công ty Thanh Thành Đạt đã giúp xây dựng một số công trình phúc lợi như nhà văn hóa, và chuẩn bị làm đường giao thông tại địa phương của Lào trước khi triển khai dự án.

Ngoài dự án trên, công ty đã thực hiện ba dự án khác bao gồm một dự án luyện thép, một dự án cán tôn AMA tại Vientiane, và dự án liên doanh sản xuất và xuất khẩu gỗ tại tỉnh Bolikhamxai.