Hướng dẫn cụ thể về cách thi tìm hiểu pháp luật phòng, chống dịch Covid-19 tại Hà Nội

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi -Nội dung thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống Covid-19 gồm 2 phần: Thi trắc nghiệm và thi tự luận. Trong đó, phần thi trắc nghiệm gồm 20 câu được lựa cho ngẫu nhiên trong Bộ câu hỏi thi được thiết kế sẵn. Thời gian làm bài dự thi tối đa là 30 phút.

 

Ban Tổ chức Cuộc thi thành phố Hà Nội đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thành phố tổ chức phát động cuộc thi tại cơ quan, đơn vị bằng hình thức phù hợp, đảm bảo biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Để việc triển khai cuộc thi được kịp thời, đảm bảo hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và người dân Thủ đô tham dự thi, Ban Tổ chức Cuộc thi thành phố Hà Nội đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thành phố tổ chức phát động cuộc thi tại cơ quan, đơn vị bằng hình thức phù hợp, đảm bảo biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Bên cạnh đó, triển khai Kế hoạch, Thể lệ cuộc thi, Bộ câu hỏi thi, cách thức tham gia dự thi, các quy định của pháp pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thông điệp “5K”, các quy định về xử phạt vi phạm hành chính, xử lý hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến dịch Covid-19,... tới cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, hội viên, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị, ngành mình.  

Cùng đó, có các hình thức phù hợp để tuyên truyền, vận động, động viên cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, hội viên, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị, ngành mình tích cực tham gia cuộc thi. Phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia dự thi.

Ban Tổ chức cuộc thi sẽ cung cấp tài khoản, mật khẩu để các cơ quan, đơn vị tra cứu kết quả, thông tin người dự thi của đơn vị mình sau khi kết thúc thời hạn tham gia cuộc thi. Báo cáo đánh giá quá trình triển khai, công tác tuyên truyền về cuộc thi và kết quả cuộc thi tại cơ quan, đơn vị (Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai cuộc thi, công tác tuyên truyền cuộc thi, đánh giá kết quả cuộc thi và các kiến nghị, đề xuất) gửi về Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực cuộc thi trước 17 giờ ngày 20/8/2021.

Nội dung thi gồm 2 phần: Thi trắc nghiệm và thi tự luận. Phần thi thi trắc nghiệm gồm 20 câu được lựa cho ngẫu nhiên trong Bộ câu hỏi thi được thiết kế sẵn. Thời gian làm bài dự thi tối đa là 30 phút. Thời gian được tính từ lúc người dự thi bắt đầu thi cho đến khi bấm nút kết thúc nộp bài thi trắc nghiệm. Trong quá trình thi, người dự thi được tham gia thi thử trắc nghiệm nhiều lần và chỉ được nộp bài để tham gia thi trắc nghiệm chính thức 1 lần. Hết thời gian theo quy định, hệ thống sẽ tự động kết thúc bài thi của thí sinh. Phần mềm sẽ chấm điểm tự động.

Phần thi tự luận gồm 1 câu, tối đa 10 điểm. Người dự thi trả lời 1 câu hỏi tự luận theo đúng đối tượng dự thi bằng hình thức viết bài không quá 1.500 từ và nộp phần thi tự luận ngay sau khi hoàn thành bài thi trắc nghiệm. Trường hợp nộp sau thời gian thi trắc nghiệm thì điền lại đầy đủ thông tin để lấy kết quả thông tin phần thi trắc nghiệm sau đó nộp bài thi tự luận nhưng phải nộp trước thời hạn 24 giờ ngày 1/8/2021. Người dự thi có thể soạn thảo trực tiếp câu trả lời trên phần mềm cuộc thi hoặc đính kèm bài dự thi được chuẩn bị sẵn dưới hình thức file điện tử theo các định dạng sau: .doc, .docx./.

Tài liệu liên quan đến cuộc thi được đăng tải tại địa chỉ website cuộc thi https://timhieuphapluatpccovid-19.hanoi.gov.vn/ và được kết nối trên Cổng giao tiếp điện tử Thành phố; Trang thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật Thành phố https://pbgdpl.hanoi.gov.vn, http://kinhtedothi.vn.