Hướng dẫn giải các đề thi Tiếng Anh vào lớp 10 tại Hà Nội

Trần Oanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngay sau khi buổi thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 tại Hà Nội kết thúc, các giáo viên công tác tại Tuyensinh247.com đã có nhận xét đề thi và hướng dẫn giải các mã đề thi.

Phân tích cụ thể đề thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 tại Hà Nội, cô Nguyễn Phương Linh công tác tại Tuyensinh247.com cho biết: Cấu trúc đề thi chính thức bám sát các đề năm trước, bao gồm 40 cầu trắc nghiệm kiểm tra tổng hợp kiến thức ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp học trong chương trình THCS.

Gần 107.000 thí sinh đã hoàn thành 2 môn thi Ngữ văn và Ngoại ngữ kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023 tại Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng.
Gần 107.000 thí sinh đã hoàn thành 2 môn thi Ngữ văn và Ngoại ngữ kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023 tại Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng.

Đề thi vừa sức học sinh, trên 60% thuộc câu hỏi nhận biết, chỉ 4 – 5 câu vận dụng phân loại học sinh. Bài đọc chủ đề quen thuộc, từ vựn và câu hỏi không đánh đố học sinh. Học sinh dễ mất điểm ở dạng bài viết lại câu và sử dụng từ gợi ý viết lại câu nếu không nắm vững cấu trúc và đọc không kỹ đề bài. Với các đề thi Tiếng Anh vào lớp 10 tại Hà Nội, học sinh đại trà mức khá có thể dễ dàng đạt 8 – 8,5 điểm.

Dưới đây, Ban chuyên môn Tuyensinh247.com hướng dẫn giải các mã đề thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 tại Hà Nội:

Mã đề: 011

1. D

2. B

3. A

4. A

5. A

6. B

7. C 

8. D 

9. C 

10. C

11. D

12. A

13. A

14. D

15. B 

16. C

17. B

18. B

19. B

20. D

21. B 

22. D

23. A

24. B

25. B

26. B

27.  B

28. A

29. A

30. C

31. D

32. C

33. D

34. A

35. C

36. D

37. B

38. A

39. C

40. D

 

Mã đề: 010

 

1. C

2. D 

3. B

4. C

5. A

 6. A

7. C 

8. D

9. B

10. D

11. D

12. C

13. B

14. C

15. B

16. A

17. A

18. B

19. D

20. A

21. C

22. C

23. C

24. D

25. A

26. A

27. A

28. A

29. A

30. D

31. A

32. D

33. B

34. C

35. A

36. D

37. C

38. C

39. B

40. D

 

Mã đề: 002

1. C

2. C 

3.  D

4. B 

5. B

6. B

7. B

8. B

9. A

10. A

11. D

12. D

13. A

14. A

15. B

16. C

17. C

18. B

19. D

20. B

21. D

22. A

23. D

24. C

25. A

26. C

27. C

28. A

29. B

30. A

31. D

32. C

33. D

34. C

35. B

36. A

37. C

38. C

39. D

40. BMã đề: 015

 

1. B

2. C

3. C

4. A

5. B

6. C

7. B

8. C

9. D

10. D  

11. A

12. D

13. B

14. A 

15. A 

16. C 

17. A 

18. A 

19. D 

20. C 

21. B 

22. D 

23. B

24. A 

25. B 

26. D 

27. A 

28. D 

29. D 

30. A 

31. D

32. D

33. B 

34. C

35. B

36. C

37. B

38. B

39. C

40. C

 

Mã đề: 020

1. A

2. B

3. D 

4. B

5. B

6. B

7. B

8. D

9. C

10. B

11. A

12. B

13. A 

14. A

15. B

16. A

17. A

18. C

19. D

20. B 

21. A

22. C

23. B

24. D

25. C

26. C

27. A

28. B

29. D

30. B

31. A

32. D

33. D

34. C

35. A

36. D

37. D

38. C

39. C

40. A

 

Mã đề: 017

1. D

2. C

3. C

4. B

5. D 

6. C 

7. A 

8. D 

9. A 

10. B 

11. A

12. A

13. B

14. B

15. B

16. A 

17. C

18. A

19. A

20. D

21. A

22. D

23. B

24. D

25. B 

26. B

27. C

28. B

29. D 

30. D 

31. C

32. A

33. D 

34. B

35. C

36. D 

37. D

38. D

39. A

40. B

 

Mã đề: 003

1. D

2. A 

3. D 

4. D 

5. A 

6. C 

7. D 

8. B 

9. C

10. D 

11. D

12. D

13. B

14. B

15. C

16. A

17. A

18. B

19. B

20. D

21. B

22. A

23. D

24. B

25. C

26. A

27. B

28. B

29. C

30. C

31. B

32. B

33. B

34. A

35. A

36. C

37. A

38. C

39. D

40. C

 

Mã đề: 005

1. D 

2. C

3. B

4. C 

5. A

6. D

7. D 

8. A

9. A

10. A

11. A

12. C

13. A

14. C

15. D 

16. A

17. C

18. D

19. C

20. D

21. A

22. D

23. C 

24. A

25. B 

26. C

27. C

28. D

29. B

30. C

31. A

32. C

33. B

34. D

35. D

36. D

37. B

38. C

39. B

40. B

 

Mã đề: 019

1. A

2. A

3. B

4. B

5. B

6. B

7. B

8. A 

9. A

10. D 

11. D

12. A

13. C

14. C

15. B

16. C

17. B

18. A

19. B

20. B

21. B

22. D

23. B 

24. D 

25. A

26. D 

27. D

28. A

29. A

30. D

31. D

32. C

33. C 

34. B

35. C

36. A

37. D

38. A

39. C

40. A

 

Mã đề: 018

1. B

2. B

3. D

4. D

5. D

6. B

7. B

8. D

9. A

10. B

11. B

12. D

13. D

14. A

15. B

16. C

17. D 

18. A

19. C

20. C

21. A

22. A

23. B

24. C

25. A

26. C

27. A

28. A

29. C

30. D

31. C

32. C

33. A

34. C

35. B

36. C

37. A

38. C

39. D

40. B

 

Mã đề: 012

1. A

2. B

3. B

4. C

5. A

6. C

7. C

8. D

9. A

10. C

11. A

12. B

13. A

14. C

15. D

16. A

17. D

18. A

19. B

20. B

21. A

22. A

23. C

24. D

25. D

26. B

27. C

28. A

29. B

30. A 

31. C

32. A

33. D

34. D

35. C

36. D

37. D

38. B

39. C

40. B

 

Mã đề: 024

1. C

2. C

3. C

4. C

5. A

6. A

7. C

8. A

9. A

10. C

11. C

12. A

13. A

14. B

15. C

16. B

17. D

18. C

19. B

20. A

21. B

22. C

23. C

24. B

25. B

26. A

27. D

28. A

29. B

30. D

31. C

32. B

33. D

34. D

35. D

36. D 

37. A

38. D

39. B

40. B

 

Mã đề: 001

1. B

2. A

3. B

4. B

5. D

6. B

7. C

8. D

9. C

10. B

11. C

12. A

13. C

14. D

15. C

16. B

17. B

18. B

19. B

20. C

21. C

22. B

23. B

24. B

25. C

26. C

27. D

28. A

29. C

30. A

31. A

32. D

33. C

34. D

35. A

36. A

37. A

38. D

39. C

40. A