DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hướng dẫn lập, thẩm định Chương trình phát triển đô thị

10-09-2014 16:51
Kinhtedothi - Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 12/2014/TT-BXD hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị.
Theo đó, Chương trình phát triển đô thị phải phù hợp với Chương trình phát triển đô thị quốc gia, khả năng huy động nguồn lực thực tế tại địa phương. Chương trình phát triển đô thị được lập cho từng giai đoạn 5 năm và ưu tiên giai đoạn đầu (5 năm và hàng năm).

Căn cứ Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh được phê duyệt, UBND cấp tỉnh chỉ đạo tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh phù hợp với nội dung và khung thời gian quy hoạch xây dựng vùng tỉnh. Đồng thời, phải được phê duyệt không quá 12 tháng kể từ khi quy hoạch xây dựng vùng tỉnh được phê duyệt.

Căn cứ Quy hoạch chung đô thị được phê duyệt, UBND cấp tỉnh chỉ đạo tổ chức lập Chương trình phát triển từng đô thị thuộc tỉnh phù hợp với nội dung và khung thời gian của quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh và Quy hoạch chung đô thị được phê duyệt. Chương trình phát triển cho từng đô thị phải được phê duyệt không quá 12 tháng kể từ khi quy hoạch chung đô thị được phê duyệt. Đối với đô thị loại V, Chương trình phát triển đô thị được lồng ghép trong Hồ sơ khu vực phát triển đô thị theo quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị.

Là cơ sở để lập đề án nâng loại đô thị

Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh được phê duyệt là cơ sở để lập đề án và đánh giá nâng loại đô thị. Chương trình phát triển từng đô thị được phê duyệt là cơ sở lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị, lập kế hoạch thực hiện khu vực phát triển đô thị và xây dựng kế hoạch huy động vốn đầu tư phát triển đô thị.

Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối quản lý, tổ chức việc lập, thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Chương trình phát triển đô thị. Cơ quan này có nhiệm vụ lập đề cương Chương trình phát triển đô thị và trình UBND cấp tỉnh phê duyệt; Chủ trì tổ chức thẩm định Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh và từng đô thị theo quy định; Đề xuất việc điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị theo quy định.

Cơ quan trực tiếp lập Chương trình phát triển đô thị gồm UBND cấp huyện, Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị và các tổ chức tư vấn có đủ năng lực theo quy định của pháp luật. UBND cấp tỉnh quyết định cơ quan trực tiếp lập Chương trình phát triển đô thị. Trường hợp phải thuê tư vấn, Sở Xây dựng tổ chức lựa chọn tư vấn lập Chương trình để trình UBND cấp tỉnh quyết định.

Công bố Chương trình phát triển đô thị

Trong thời gian 30 ngày kể từ khi Chương trình phát triển đô thị được phê duyệt, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức công bố Chương trình phát triển đô thị. Hình thức công bố do UBND cấp tỉnh lựa chọn nhằm đảm bảo và cung cấp các thông tin đến nhân dân, các tổ chức liên quan để giám sát và triển khai thực hiện Chương trình phát triển đô thị trên địa bàn.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định cụ thể về việc lập Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh; lập Chương trình phát triển từng đô thị; thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị; điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị...

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10/10/2014.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
TAG: