Hướng dẫn sử dụng Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi

Chia sẻ

KTĐT - Hội thảo kéo dài 3 ngày này cung cấp cho giáo viên thông tin về 28 chuẩn và 120 chỉ số trong 4 lĩnh vực: Phát triển thể chất; Phát triển tình cảm và quan hệ xã hội; Phát triển ngôn ngữ và giao tiếp; Phát triển nhận thức.

KTĐT - Hội thảo kéo dài 3 ngày này cung cấp cho giáo viên thông tin về 28 chuẩn và 120 chỉ số trong 4 lĩnh vực: Phát triển thể chất; Phát triển tình cảm và quan hệ xã hội; Phát triển ngôn ngữ và giao tiếp; Phát triển nhận thức. Trong số 120 chỉ số, Bộ GD-ĐT chọn ra 30–40 chỉ số để xây dựng phiếu đánh giá.

Ngày 10-11, tại Hà Nội, Bộ GD-ĐT kết thúc hội thảo hướng dẫn sử dụng Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi cho giáo viên một số trường mầm non các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Ngày 10-11, tại Hà Nội, Bộ GD-ĐT kết thúc hội thảo hướng dẫn sử dụng Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi cho giáo viên một số trường mầm non các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Hội thảo kéo dài 3 ngày này cung cấp cho giáo viên thông tin về 28 chuẩn và 120 chỉ số trong 4 lĩnh vực: Phát triển thể chất; Phát triển tình cảm và quan hệ xã hội; Phát triển ngôn ngữ và giao tiếp; Phát triển nhận thức. Trong số 120 chỉ số, Bộ GD-ĐT chọn ra 30–40 chỉ số để xây dựng phiếu đánh giá.

Những chuẩn gây tranh cãi như khả năng chạy, biểu lộ cảm xúc của trẻ được xây dựng nhằm giúp các bậc cha mẹ có những hiểu biết cơ bản về đặc điểm phát triển của trẻ 5 tuổi, hướng dẫn phụ huynh có những mong đợi hợp lý với trẻ ở độ tuổi này chứ không phải là áp đặt.