Hướng tới thực hiện Basel II tại Việt Nam

Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức toạ đàm “Hướng tới thực hiện Basel II tại Việt Nam” nhằm thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về thách thức, và các giải pháp có thể áp dụng khi triển khai thực hiện Basel II.

Hướng tới thực hiện Basel II tại Việt Nam - Ảnh 1
Phó Thống đốc Đặng Thanh Bình cho biết, những năm gần đây, thị trường tài chính toàn cầu trải qua nhiều cuộc khủng hoảng khó khăn tài chính với mức độ tác động và tần suất ngày càng tăng.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó là do hoạt động giám sát rủi ro tài chính mặc dù có những tiến bộ đáng kể nhưng vẫn chưa theo kịp những phát triển nhanh chóng của hệ thống tài chính. Việc triển khai áp dụng Basel II cũng như xu hướng nâng cao các chuẩn mực trong hoạt động của các ngân hàng là yêu cầu tất yếu.

Đối với Việt Nam, triển khai thực hiện Basel II còn là một nội dung quan trọng của Đề án tái cơ cấu hệ thống tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015, và là một nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống ngân hàng hiện nay.

Trong chương trình toạ đàm, các chuyên gia tư vấn dự án BRASS đã trình bày các nội dung liên quan đến triển khai thực hiện Hiệp ước Basel II: Phương pháp tiếp cận, các mục tiêu then chốt cần đạt được; đánh giá khoảng cách đối với tuân thủ Basel II của Việt Nam; những thách thức và giải pháp khi thực hiện; các thông lệ tốt nhất khi triển khai thực hiện Basel II.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng tập trung trao đổi các nội dung về tuân thủ các nguyên tắc của Basel; các thách thức khi thực hiện Basel II liên quan đến các vấn đề quản lý rủi ro, rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động, đánh giá tác động định lượng QIS,… Các giải pháp thực hiện Basel II, kinh nghiệm triển khai thực hiện Basel ở khu vực và trên thế giới, thông lệ tốt nhất khi triển khai thực hiện Basel II.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần