Hút thuốc lá tăng nguy cơ tiểu đường

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Một nghiên cứu mới đây cho thấy cả người hút thuốc chủ động và người hút thuốc lá thụ động đều tăng nguy cơ bị tiểu đường týp 2.

KTĐT - Một nghiên cứu mới đây cho thấy cả người hút thuốc chủ động và người hút thuốc lá thụ động đều tăng nguy cơ bị tiểu đường týp 2.

Người hút thuốc lá thụ động càng tiếp xúc nhiều với khói thuốc thì càng có nguy cơ cao bị tiểu đường týp 2.
 
Các nhà nghiên cứu ở Bệnh viện phụ nữ tại Boston, Mỹ đã tìm hiểu câu trả lời của hơn 100.000 phụ nữ tham gia vào một nghiên cứu được tiến hành năm 1982. Họ trả lời về lượng thời gian mà họ phải tiếp xúc với khói thuốc lá. Qua 24 năm, khoảng 1/18 số phụ nữ này bị tiểu đường týp 2.

Nhóm nghiên cứu thấy rằng những phụ nữ hút nhiều hơn 2 bao thuốc lá mỗi ngày có nguy cơ cao nhất bị tiểu đường. Với mỗi 10.000 phụ nữ tham gia nghiên cứu, thì hàng năm có khoảng 30 phụ nữ nghiện thuốc lá nặng bị tiểu đường so với khoảng 25 phụ nữ không hút thuốc hoặc không tiếp xúc với khói thuốc lá bị tiểu đường.

Trên thực tế, nguy cơ còn cao hơn đối với những người đã từng hút thuốc lá hoặc hút thuốc thụ động. Trong cả 2 nhóm này, khoảng 39/10.000 phụ nữ bị tiểu đường mỗi năm. Tuy nhiên, khi các nhà nghiên cứu tính đến các yếu tố như cân nặng, độ tuổi và tiền sử gia đình có người bị bệnh tiểu đường, thì những người từng hút thuốc có nguy cơ bị tiểu đường cao hơn 12% đường so với những phụ nữ thường xuyên tiếp xúc thụ động với khói thuốc lá.