Huy động trái phiếu giảm gần 30%

Chia sẻ

Kinhtedothi - Theo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), trong tháng 3/2015, HNX tổ chức 23 phiên đấu thầu, huy động được hơn 17.365 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ.

Trong đó, Kho bạc Nhà nước huy động được 15.618 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được hơn 1.747 tỷ đồng.

So với tháng 2/2015, khối lượng trái phiếu huy động trên thị trường sơ cấp tháng 3 giảm 29,3%.

Lãi suất huy động của trái phiếu kỳ hạn 3 năm nằm trong khoảng 4,89-5,00%/năm, 5 năm trong khoảng 5,10-5,65%/năm, 10 năm trong khoảng 6,35-6,79%/năm, 15 năm trong khoảng 7,25-7,70%/năm.

So với tháng 2/2015, nhìn chung lãi suất cao nhất của kỳ hạn 3 năm giảm khoảng 0,24%/năm, 5 năm giảm khoảng 0,30%/năm, 10 năm tăng 0,29%/năm, 15 năm tăng 0,11%/năm.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Trên thị trường trái phiếu Chính phủ thứ cấp tháng 3/2015, tổng khối lượng giao dịch theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 830,8 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 88,8 nghìn tỷ đồng.

Tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính phủ theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 331,5 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 34 nghìn tỷ đồng.

Trong đó, giá trị giao dịch trái phiếu chính phủ bảo lãnh theo phương thức outright đạt hơn 14,5 nghìn tỷ đồng, theo phương thức repos đạt hơn 8 nghìn tỷ đồng.

Giá trị giao dịch mua của nhà đầu tư nước ngoài theo phương thức outright đạt hơn 8,4 nghìn tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright đạt hơn 9,7 nghìn tỷ đồng.

Giá trị giao dịch mua của nhà đầu tư nước ngoài theo phương thức repos đạt hơn 802 tỷ đồng, giá trị giao dịch bán repos đạt hơn 95,7 tỷ đồng.

Trên thị trường tín phiếu thứ cấp tháng 3/2015, không có giao dịch tín phiếu Kho bạc theo phương thức giao dịch outright.

Giá trị giao dịch tín phiếu theo phương thức giao dịch repos đạt hơn 483 tỷ đồng. Không có giao dịch tín phiếu Kho bạc của nhà đầu tư nước ngoài.