Huyện Ba Vì phấn đấu có thêm 6 xã đạt nông thôn mới trong năm 2020

nguyên Bảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 6/10, tại Hội nghị Giao bao báo chí do Ban Tuyên giáo Thành uỷ tổ chức, Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Đỗ Mạnh Hưng đã thông tin về kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020.

 Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Đỗ Mạnh Hưng thông tin tại hội nghị.
Theo ông Đỗ Mạnh Hưng, về lĩnh vực kinh tế, tổng giá trị sản xuất 9 tháng đầu năm 2020 ước đạt gần 22.000 tỷ đồng (bằng 65,7% kế hoạch năm và bằng 95,8% so với cùng kỳ). Trong đó, nông – lâm nghiệp ước đạt 8.500 tỷ đồng (bằng 74,1% kế hoạch năm); Công nghiệp – xây dựng ước đạt 5.410 tỷ đồng (bằng 71,1% kế hoạch năm); nhóm ngành dịch vụ - du lịch đạt 56,2% kế hoạch năm (bằng 89,6% so với cùng kỳ).
Tổng thu ngân sách Nhà nước trên đại bàn ước đạt 282,8 tỷ đồng (đạt 94,3% kế hoạch năm và bằng 137,1% so với cùng kỳ). Tổng chi ngân sách huyện, xã 9 tháng đầu năm 2020 đạt 1.802 tỷ đồng (đạt 84% dự toán HĐND huyện giao). 
Đối với công tác xây dựng nông thông mới, toàn huyện có 18/30 xã được TP công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2020, huyện phấn đấu có thêm 6 xã hoàn thành nông thôn mới. Về công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, huyện đã ban hành tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trình UBND TP, Sở TN&MT theo quy định. Hoàn thành điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dung đất năm 2020 trên địa bàn huyện và được UBND TP phê duyệt. Trong 9 tháng đầu năm, huyện Ba Vì đã thực hiện đấu giá đạt 150 tỷ và từ giờ đến cuối năm đấu giá tiếp ước đạt 50 tỷ. 
Về vấn đề nước sạch, trên địa bàn đã cung cấp 20/31 xã, thị trấn có nước sạch (đạt 82% kế hoạch). Có 4 xã dân tộc miền núi vùng cao và 1 xã ven sông thuộc diện khó khăn về cung cấp nước sạch, cần đầu tư kinh phí rất lớn. Tuy nhiên, huyện sẽ có phương án để các xã trên được sử dụng nước sạch.