Huyện Đông Anh: Thu ngân sách khoảng 2.000 tỷ đồng từ đấu giá đất

Doãn Thành
Chia sẻ

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND huyện Đông Anh (Hà Nội) Nguyễn Xuân Linh cho biết, trong năm 2020, huyện đã thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để thu về ngân sách khoảng 2.000 tỷ đồng, để đầu tư cơ sở hạ tầng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Theo đó, giai đoạn 5 năm từ 2015 – 2020, UBND huyện Đông Anh đã tổ chức trên 100 phiên đấu giá quyền sử dụng đất (đấu giá QSD đất ở tại dự án tập trung và dự án đất nhỏ lẻ, xen kẹt) tạo nguồn thu cho ngân sách trên 4.000 tỷ đồng (ước tính trong 5 năm đạt 6.123 tỷ đồng), tạo nguồn lực cho đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện.
Trong đó, kết quả từ năm 2016 - 2019: Đã tổ chức 109 phiên đấu giá quyền sử dụng đất với diện tích: 202.527 m2/1.186 thửa đất với số tiền thu về ngân sách 3.873,95 tỷ đồng với giá trúng trung bình 19,2 triệu/m2; Kết quả đấu giá năm 2020 thu về ngân sách khoảng 2.000 tỷ đồng.
Nguồn thu từ đấu giá đất góp phần quan trọng vào quá trình kiện toàn hạ tầng cho huyện Đông Anh (Ảnh: Doãn Thành)
Ngoài ra, tình đến hết năm 2020, huyện đã tổ chức cấp xong 10.731/10.731 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa đạt 100% số Giấy chứng nhận cần cấp. Về công tác Đăng ký đất đai và cấp GCNQSD đất ở lần đầu: Đã cấp xong 14.961 Giấy xác nhận Đăng ký đất đai đối với toàn bộ các thửa đất chưa đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận trên địa bàn huyện (tại thời điểm cấp Giấy xác nhận đăng ký đất đai); Đã cấp xong cấp 64.094/64.094 Giấy chứng nhận thửa đất đủ điều kiện, đạt 100% số thửa đất đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
“Các thửa chưa đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp Giấy xác nhận đăng ký đất đai, hàng năm UBND huyện tiếp tục chỉ đạo rà soát, tháo gỡ vướng mắc và tiếp tục giao chỉ tiêu đến từng xã tháo gỡ cấp Giấy chứng nhận cho các thửa đủ điều kiện” – Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh cho hay.
 
 
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần