Huyện Sóc Sơn bố trí gần 1.449 tỷ đồng chuẩn bị điều kiện trường lớp cho năm học mới

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Để chuẩn bị cho năm học mới 2020 - 2021, UBND huyện Sóc Sơn đã rà soát, bố trí nguồn vốn phục vụ xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa và bổ sung trang thiết bị, vật tư phục vụ giảng dạy cho các nhà trường.

 Điều kiện trường lớp được huyện Sóc Sơn cải tạo, nâng cấp đồng bộ phục vụ năm học mới 2020 - 2021
Theo thống kê, số trường đề nghị xây mới, cải tạo, sửa chữa phục vụ năm học 2020 - 2021 trên địa bàn huyện Sóc Sơn là 18 trường. Tổng kinh phí cần để đầu tư 1.437,523 tỷ đồng. Trong đó, cấp mầm non 8 trường (4 trường xây dựng mới và 4 trường cải tạo), với tổng kinh phí 476,673 tỷ đồng.
4 trường thuộc diện xây dựng mới gồm: Mầm non Mai Đình C, Mầm non Trung Giã, Mầm non Kim Lũ, Mầm non Phù Lỗ B. 4 trường thuộc diện cải tạo là: Mầm non Tân Dân (khu trung tâm), Mầm non Đức Hòa, Mầm non Phù Lỗ, Mầm non Mai Đình A.
Đối với cấp tiểu học, có 3 trường được xây dựng mới gồm: Tiểu học Phú Cường B, Tiểu học Tiên Dược C, Tiểu học Mai Đình C. 3 trường thuộc diện được cải tạo nâng cấp gồm: Tiểu học Thanh Xuân A, Tiểu học Trung Giã A, Tiểu học Hương Đình. Tổng kinh phí đầu tư là 626,887 tỷ đồng.
Ngoài ra, 4 trường học thuộc cấp THCS cũng được UBND huyện Sóc Sơn đầu tư cải tạo, nâng cấp phục vụ năm học mới 2020 - 2021 với tổng kinh phí là 333,963 tỷ đồng. Cụ thể là các trường THCS: Tiên Dược, Tân Dân, Phú Cường và Phú Minh.
Cùng với việc tập trung đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng trường học thuộc 3 cấp, UBND huyện Sóc Sơn cũng đã bố trí hơn 11,38 tỷ đồng để bổ sung trang thiết bị, vật tư cho các nhà trường phục vụ công tác giảng dạy - học tập. Trong đó, cấp mầm non có 4 trường được đầu tư với tổng kinh phí hơn 5,5 tỷ đồng. Cấp tiểu học có 2 trường được đầu tư gần 2,1 tỷ đồng. 4 trường cấp THCS được đầu tư khoảng 3,75 tỷ đồng.
Như vậy, tổng kinh phí huyện Sóc Sơn đã bố trí để chuẩn bị các điều kiện về trường lớp, trang thiết bị, vật tư cần thiết phục vụ cho năm học mới 2020 - 2021 là gần 1.449 tỷ đồng.