Huyện Thạch Thất dẫn đầu về tiến độ giải phóng mặt bằng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong 2 ngày 19 - 20/6, HĐND huyện thạch Thất khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 họp kỳ thứ 13.

Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về nhiệm vụ kinh tế - xã hội an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2015, tổng giá trị sản xuất các ngành ước đạt 6.767.033 triệu đồng, bằng 53,9% kế hoạch năm và tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2014. Cơ cấu giá trị các ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chiếm 67,3%, thương mại - dịch vụ chiếm 20,8%, nông nghiệp chiếm 11,8%. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 72.929 triệu đồng, bằng 60% dự toán năm, tăng 46% so với cùng kỳ. 

Bên cạnh đó, huyện đã đôn đốc phê duyệt quyết toán được 62 công trình đưa vào sử dụng. Công tác xây dựng nông thôn mới, tập trung chỉ đạo 10 xã đạt tiêu chí về nông thôn mới nâng cao các chất lượng các tiêu chí và chỉ đạo 3 xã phấn đấu đạt 19 tiêu chí về nông thôn mới. Công tác giải phóng mặt bằng được tập trung chỉ đạo, đã tổng hợp lập phương án trình phê duyệt 61,8ha, tổ chức chi trả 326 tỷ đồng/404 lượt tổ chức hộ gia đình cá nhân, bàn giao đất cho các chủ đầu tư được 41,68ha là huyện dẫn đầu TP về tiến độ giải phóng mặt bằng cả về  diện tích và kinh phí bồi thường hỗ trợ.

Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến rõ nét, có thêm 5 trường học đạt chuẩn quốc gia, có 14 em học sinh đạt giải quốc gia, 233 em đạt giải cấp TP, tăng 27 giải so với năm học trước, 6 tháng đầu năm đã tổ chức được 37 lớp đào tạo nghề cho 2.090 lao động, giải quyết việc làm cho 2.380 lao động, giảm được 52 hộ nghèo đưa tỷ lệ hộ nghèo của toàn huyện xuống còn 2,73%. An ninh chính trị trật tự địa bàn được giữ vững .