DÒNG SỰ KIỆN. * HỘI NGHỊ VĂN HÓA TOÀN QUỐC * KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XV * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID
Văn hóa / INFOGRAPHIC
[Infographic] Bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa Việt Nam
Theo TTXVN
23-11-2021 16:40

Ngày 24/2/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 36/2005/QĐ-TTg về việc lấy ngày 23/11 hàng năm là Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam.