[Infographic] Gia tăng số lượng doanh nghiệp thành lập mới có vốn đầu tư lớn

Mỹ Hoa
Chia sẻ Zalo

2 tháng đầu năm 2021, Hà Nội có 3.664 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký hơn 40.000 tỷ đồng, tăng 9,2% về số doanh nghiệp nhưng giảm 41,3% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước; trong khi đó, TP Hồ Chí Minh có 5.022 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 10,2%, tuy nhiên số vốn đăng ký đạt 153,4 nghìn tỷ đồng, tăng 91,2%.
Cùng với cả nước, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn như hỗ trợ thu nhập cho người lao động để doanh nghiệp không mất lao động; hỗ trợ đảm bảo tính thanh khoản của doanh nghiệp; hỗ trợ phục hồi sản xuất, dịch vụ… Đồng thời, chú trọng chuẩn bị cơ sở hạ tầng giúp đẩy nhanh chuỗi sản xuất, cung ứng cũng như chuẩn bị đón làn sóng chuyển dịch đầu tư từ các nước sang Việt Nam do dịch Covid-19.