[Infographic] Số liệu tình hình tai nạn giao thông trong 7 tháng năm 2020

Như Hương
Chia sẻ

 
Theo tổng cục Thống kê, trong từ ngày 15/6 đến ngày 14/7, trên địa bàn cả nước xảy ra 1.206 vụ tai nạn giao thông, bao gồm 715 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên và 491 vụ va chạm giao thông, làm 549 người chết, 435 người bị thương và 476 người bị thương nhẹ.
So với tháng trước, tai nạn giao thông trong tháng 7 tăng cả về số vụ, số người chết và số người bị thương, tương ứng lần lượt là tăng 6,3%; tăng 12,3% và tăng 4,6%.
So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông tháng 7 giảm 16% (số vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên giảm 11,3% và số vụ va chạm giao thông giảm 21,9%); số người chết giảm 16,4%; số người bị thương giảm 6% và số người bị thương nhẹ giảm 25,6%.
Đáng lưu ý, trong tháng 7 đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng: Vụ tai nạn xảy ra ngày 2/7 tại Vĩnh Phúc giữa xe tải và xe máy làm 3 người chết; vụ tai nạn xe ô tô xảy ra ngày 10/7 tại Quảng Ninh làm 3 người chết và 1 người bị thương; vụ tai nạn ô tô xảy ra ngày 11/7 tại Kon Tum làm 4 người chết và 32 người bị thương; vụ tai nạn xảy ra ngày 21/7 tại Bình Thuận giữa xe ô tô khách 16 chỗ và xe ô tô tải làm 8 người chết và nhiều người bị thương; vụ tai nạn ô tô xảy ra ngày 26/7 tại Quảng Bình làm 15 người chết và 21 người bị thương.
Tính chung 7 tháng năm 2020, trên địa bàn cả nước đã xảy ra 7.996 vụ tai nạn giao thông, bao gồm 4.579 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên và 3.417 vụ va chạm giao thông, làm 3.791 người chết, 2.366 người bị thương và 3.484 người bị thương nhẹ. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông trong 7 tháng giảm 18,6% (số vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên giảm 12,1%; số vụ va chạm giao thông giảm 25,9%); số người chết giảm 15,1%; số người bị thương giảm 15% và số người bị thương nhẹ giảm 25,5%.
Bình quân 1 ngày trong 7 tháng, trên địa bàn cả nước xảy ra 38 vụ tai nạn giao thông, gồm 22 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên và 16 vụ va chạm giao thông, làm 18 người chết, 11 người bị thương và 16 người bị thương nhẹ.