[Infographics] Năm 2018, số doanh nghiệp đăng ký mới đạt gần 131.300

Theo TTXVN/Vietnam+
Chia sẻ Zalo

Năm 2018, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt 131.275 doanh nghiệp, tăng 3,5% so với năm 2017.