Kế hoạch chi 60 tỷ USD xây hành lang kinh tế

Chia sẻ

KTĐT - Kế hoạch mang tên Hành lang kinh tế Indonesia 2011 là một kế hoạch phát triển kinh tế trung hạn và có thể được thực hiện từ năm 2011 đến năm 2025.

KTĐT - Kế hoạch mang tên Hành lang kinh tế Indonesia 2011 là một kế hoạch phát triển kinh tế trung hạn và có thể được thực hiện từ năm 2011 đến năm 2025.

Ngày 24/10, Bộ trưởng Điều phối kinh tế Indonesia Hatta Rajasa cho biết chính phủ nước này đang thảo luận kế hoạch chi 60 tỷ USD xây dựng các hành lang kinh tế, chia các vùng phát triển kinh tế thành các khu và cụm kinh tế.

Kế hoạch mang tên Hành lang kinh tế Indonesia 2011 là một kế hoạch phát triển kinh tế trung hạn và có thể được thực hiện từ năm 2011 đến năm 2025.

Theo kế hoạch, các vùng kinh tế sẽ được xây dựng dựa trên tiềm năng của từng vùng và mục tiêu ưu tiên là tạo việc làm mới cho dân địa phương để họ không phải di dời đến những vùng miền khác sinh sống.

Kế hoạch này sẽ được hỗ trợ bởi rất nhiều bên như các công ty tư nhân, các đối tác công-tư, sự trợ giúp của nước ngoài, các công ty của nhà nước và ngân sách nhà nước cũng như của các vùng.

Liên quan đến phát triển kinh tế của Indonesia, Bộ trưởng các hợp tác xã, các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, ông Syaref Hassan cho biết nước này cần có thêm 8.000 tổ chức tài chính nhỏ, bên cạnh 52 triệu đơn vị tài chính cực nhỏ đang hoạt động, để hỗ trợ thu hút ngày càng nhiều người vào các hoạt động kinh doanh quy mô nhỏ.

Hiện nước này đang có một dự án hợp tác với Đức nhằm khuếch trương hoạt động tài trợ quy mô nhỏ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần