Kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt của TP Hồ Chí Minh: Giám đốc Sở Du lịch có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất

Huy Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 5/12, trong khuôn khổ kỳ họp 12, HĐND TP Hồ Chí Minh đã diễn ra việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt của HĐND TP, UBND TP và các sở ngành. Kết quả, ông Bùi Tá Hoàng Vũ – Giám đốc Sở Du Lịch có nhiều nhất phiếu tín nhiệm thấp.

Khối HĐND TP
1. Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm – Chủ tịch HĐND TP có 81 phiếu tín nhiệm cao, 18 phiếu tín nhiệm và 2 phiếu tín nhiệm thấp.
2. Bà Trương Thị Ánh - Phó Chủ tịch HĐND TP có 86 phiếu tín nhiệm cao, 13 phiếu tín nhiệm và 2 phiếu tín nhiệm thấp.
3. Ông Phạm Đức Hải - Phó chủ tịch HĐND TP có 58 phiếu tín nhiệm cao, 37 phiếu tín nhiệm và 6 phiếu tín nhiệm thấp.
Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm
Khối UBND TP
1. Ông Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch UBND TP có 74 phiếu tín nhiệm cao, 24 phiếu tín nhiệm và 3 phiếu tín nhiệm thấp
2. Ông Lê Thanh Liêm – Phó chủ tịch thường trực UBND TP có 68 phiếu tín nhiệm cao, 29 phiếu tín nhiệm và 4 phiếu tín nhiệm thấp
3. Ông Trần Vĩnh Tuyến – Phó Chủ tịch UBND TP, có 66 phiếu tín nhiệm cao, 30 phiếu tín nhiệm và 5 phiếu tín nhiệm thấp
4. Bà Nguyễn Thị Thu – Phó chủ tịch UBND TP, có 45 phiếu tín nhiệm cao, 38 phiếu tín nhiệm và 18 phiếu tín nhiệm thấp.
5. Ông Huỳnh Cách Mạng – Phó chủ tịch UBND TP có 44 phiếu tín nhiệm cao, 44 phiếu tín nhiệm và 13 phiếu tín nhiệm thấp.
Khối sở ngành
Trong số 19 chức danh là giám đốc các sở, ngành của thành phố đưa ra lấy phiếu tín nhiệm, hầu hết số phiếu tín nhiệm và tín nhiệm cao đều quá bán. Người có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất là ông Bùi Tá Hoàng Vũ – Giám đốc Sở Du Lịch có 18 phiếu tín nhiệm thấp; kế đến là ông Trần Trọng Tuấn - Giám đốc Sở Xây dựng có 17 phiếu tín nhiệm thấp; kế tiếp là 2 ông Bùi Xuân Cường – Giám đốc Sở GTVT và ông Nguyễn Việt Dũng – Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ cùng có 15 phiếu tín nhiệm thấp.